هووی ماندل پس از غش در LA Starbucks “بهتر” شده است


هاوی مندل چهارشنبه شب در خانه در حال بهبود بود و “بهتر عمل کرد” پس از آنکه گفته می شود در اوایل روز در یک لست آنجلس استارباکس بیهوش شد.

TMZ گزارش داده است که قاضی 65 ساله “America’s Got Talent” در حالی که در حال خوردن قهوه با همسر و دوستانش در یکی از ایستگاه های زنجیره ای قهوه در وودلند هیلز بود ، دچار قسمت پزشکی شد.

“من کمبود آب داشتم و قند خونم پایین بود” ماندل گفت در توییت چهارشنبه شب در مورد این سختی توضیح داد.

مجری سابق “معامله یا بدون معامله” مدت کوتاهی در بیمارستان بستری شد.

“من از پزشکان و پرستاران بزرگی که به خوبی از من مراقبت کردند قدردانی می کنم. از همه کسانی که تماس گرفتند تشکر می کنم اما من خوب هستم! ” او گفت.

مجری سابق “معامله یا بدون معامله” به دلیل ژرمافوبیا و OCD شهرت دارد و او سال گذشته به صفحه شش گفت که برای کمک به مقابله با او دارو مصرف می کند.

او گفت: “من درمانگر خود را به یک گروه مالیاتی جدید با تلفن منتقل می کنم.” “برخی از مردم آن را یک بیماری همه گیر می نامند ، من آن را” بهت گفتم! “

“من در ابتدا در مورد کمبود PPE احساس مسئولیت می کردم زیرا در 50 سال گذشته دستکش و ماسک و کت و شلوارهای گرم تهیه کرده بودم اما همه آنها را واگذار کردم. من نمی توانم منتظر بمانم تا این موضوع به پایان برسد. “

عوامل اورژانس در محل بیهوش شدن ماندل بیهوش شدند.
عوامل اورژانس در محل بیهوش شدن ماندل بیهوش شدند.
TMZدیدگاهتان را بنویسید