اضافه شدن اولیه: احتمالاً مردم شما را بیشتر از آنچه فکر می کنید دوست دارندرستوران میدان پرشینگ در Grand Central

از آنجا که "موسیقی مستقل مالی" این یک پیوند اولیه است ، در اینجا پیوندهای اولیه شما وجود دارد: فرار نازی ها ، افرادی که بیش از آنچه تصور می کنید شما را دوست دارند ، دیزنی ورلد 50 ساله می شود ، انگشتان مرغ همه چیز را می توانید بخورید در سین سینکس ، برت کاوانا به بیماری کرونا مبتلا شده است و موارد دیگر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید