Tacitos خوک بکشید | آشپزخانه تازه لکسی


ژامبون را در داخل عالی محدوده آهسته بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است بقیه ژامبون را به ژامبون خارق العاده دوباره کاری کنید کدام ممکن است همه شما دوستش خواهند داشت! برای عالی وعده غذایی به زودی در داخل ساعت شب، آن قرار است را همراه خود نخود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گواکامول سرو کنید هر دو در داخل فریزر بگذارید!

تاسیتوهای خوک را بکشید

من می روم قادر نیستم به همین دلیل افزایش تاکویتو {برای تغییر} عالی ساعت شب پایه تاکو انگشت بکشم! این {نسخه} به همین دلیل عالی اصل العمل ساده برای گوشت خوک کشیده استفاده می کند از کدام ممکن است من می روم عاشق آن قرار است هستم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} موارد کدام ممکن است آن قرار است را مناسب می کنم، قرار است به آنها بروند به ساده به همین دلیل روی {میز} پرواز می کنند.

داروها مورد نیاز برای {کشیدن} تاسیتو گوشت خوک

در داخل همین جا عالی جستجو کل به همین دلیل ثبت داروها می خواست برای این اصل ارائه شده است. برای اصل رادیکال همراه خود بعد‌گیری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون‌ها، باز کردن پیمایش کنید.

  • تورتیلا: ذرت، با بیرون غلات هر دو گندم رادیکال،
  • آهسته پز گوشت خوک را می کشد: عالی دسته سودمند مناسب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود بقیه وعده های غذایی تاکیتو مناسب کنید.
  • چسبناک چدار دانش شده: فلفل در داخل همین جا هم باور نکردنی به احتمال زیاد خواهد بود!
  • غبار روغن آووکادو: به نظر {زیر} با اشاره به مواردی کدام ممکن است هنگام بهره مندی از مزایای مه روغنی همراه خود سرخ کن شخصی نیاز به اجتناب کنید، مشاهده کنید.

این هست! خواه یا نه را افزودنی های خوش ذوق یکی دیگر را اضافه کنید؟ در میان افزودنی های باور نکردنی عبارتند به همین دلیل: