52 زخمی در داخل حوادث چهارشنبه کردستانایسنا/ کردستان سرپرست روابط عادی دانشکده علوم پزشکی کردستان ذکر شد: بر تأثیر تصادفات چهارشنبه قبلی 12 ماه جاری 52 نفر در داخل جهان کردستان مجروح شدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید آریزو فلاحی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، انواع مجروحان چهارشنبه آخر 12 ماه را 22 نفر دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به همین دلیل این انواع 26 نفر به بیمارستان منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 نفر پس به همین دلیل مداوا به صورت سرپایی ترخیص شدند. کلینیک ها

وی ذکر شد: به همین دلیل 22 مصدوم این راهنمایی 20 نفر به سنندج منتقل شدند کدام ممکن است 18 نفر ممکن است بخواهید {درمان} داشتند.

فلاحی انواع مجروحان را در داخل شهرستان ها معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در داخل سنندج 20 نفر، سقز 2 نفر، کوروه 2 نفر، بجار 3 نفر، بانه 2 نفر، کامران 4 نفر، دواندره 6 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهگلان 13 نفر مجروح شدند. به همان اندازه حالا.

به همین دلیل مجموع مجروحان امشب 14 نفر عابر پیاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده چرخ دنده محترقه بوده اند.

انتهای پیام