5 نوجوان در استخر آب کشاورزی خوشاب غرق شدندایسنا/ خراسان رضوی رئیس گروه مدیریت فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی سبزوار اجتناب کرده اند غرق شدن 5 نوجوان در استخر آب کشاورزی خوشاب خبر داد.

غلام عباس کافی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: در جدا خصوصی ادعا گزارش غرق شدگی به وسط اورژانس سبزوار در روستای عبدل آباد شهرستان خوشاب بلافاصله 4 تجهیزات آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی آسیب دیده نشده داد: در جدا خصوصی رسیدن بر بالین هیچ خوب اجتناب کرده اند مجروحان علائم حیاتی نداشتند در جدا خصوصی این جاری طبق پروتکل آموزشی بیان کردن شده اقدامات اثیری باکلاس برقرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا در جدا خصوصی عملیات احیاء مصدومان به وسط درمانی خوشاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسی سبزوار منتقل شدند. بیمارستان ها

کافی تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند مصدومان پس اجتناب کرده اند تحمیل راه اثیری باکلاس توسط پرسنل ناوگان عملیاتی تهیه بالگرد اورژانس اثیری شد کدام ممکن است به بیمارستان واسعی منتقل شد.

وی اظهار داشت: بر مقدمه فینال گزارش دریافتی 4 مصدوم پس اجتناب کرده اند مداوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای قلبی ریوی به بیمارستان مراجعه نکردند.

رئیس گروه مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی سبزوار افزود: عملیات احیای قلبی ریوی یکی اجتناب کرده اند مصدومان توسط کادر درمانی محیط زیست بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است.

انتهای پیام