5 تن کابین قچاق در شهرستان ساریان تشخیص شدتایسنا / خراسان جنوبی فرمنده انتظامی شهررستان سرایان جی وی تی: ماموران انتظامی سرایان در بزارسی جامعه ایسوزو 5 تن گچک چوپ کشف کرندند.

سرهنگ وطن دوست، امروز یکشابه 15 اصفهان گیف: دو نفر از مقامات عادی شهرستان سرایان در آگری دوئل با قچاق کالا و برنج، هینگم کنترل خودروهای، مقطع محور مواصلاتی، با یوغ گروه ایسوزو ایسوزو، برگزار کردند. مشکوری، برشک راشکور.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ماوران در بزارسی جامعه ایسوزو 5 ده هزار دلار، کارند که ارزش، ریال قابل حمل، آشکار شده توسط نظریه کارشناسان، به قیمت بالغ 400 درهم گره خورده است. ماوران در كجا است معاشرت متهم، كارندند، به عنوان متهم، استيگير، شدت حرام پوروندا، طي مراحل قانوني، با مراجع قضايي آگاهان.

سرهنگ وطن دوست افزود: نروی انتظامی با خرابکاری کنندگان، حوالی زست و قهاقیان چوب، برخورد، کتی و قانونی میکند و جواز جولان با عنان را نخوحید داد.

PIAM END