4 مدال توسط ورزشکاران ایرانی در مسابقات دیجیتالکارمندان سراسری قراش ایران در مسابقات جهانی هنرهای رزمی دیجیتال 4 مدال کسب کرد.

به گزارش ایسنا، مسابقات دیجیتال استادی هنرهای رزمی جهان به میزبانی کره جنوبی برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند پنجاه کارمندان اجتناب کرده اند 15 ملت در بخش کاتا کوراش این مسابقات تصویر کردند.

این مسابقات در 2 گروه سنی زیر 35 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای 35 سال برگزار شد کدام ممکن است نتایج کارمندان کشورمان به رئوس مطالب زیر است:

در بخش بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گروه زیر 35 سال آرزو چاگلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوثر بستان افروز به مدال طلا انگشت یافتند.

در گروه زیر 35 سال پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای 35 سال برای بانوان زوج امیرعباس رنجکش را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد صفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زوج آذر کولیوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاسمن افجری به مدال نقره انگشت یافتند.

غلامرضا امامی اجتناب کرده اند نجف آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیا امامی اجتناب کرده اند نجف آباد نیز در میکس این 2 نفره بالای 35 سال به مدال برنز انگشت یافتند.

رضا نصیری نژاد رئیس صفحه بحث ایران کوراش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دبیرکل صفحه بحث جهانی کوراش شناخته شده چون ناظر در این مسابقات حضور داشت.

انتهای پیام