4 ضرر اصلی زیست محیطی در اصفهانایسنا/اصفهان سرپرست کل ایمنی جو زیست استان اصفهان در جدا خصوصی اشاره به اینکه اصفهان در سال 1384 تنها 2 ضرر اصلی آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصلی بودن رودخانه زاینده رود داشت، اظهار داشت: در جاری حاضر اصفهان در جدا خصوصی 2 ضرر غول پیکر تولید عکس بازو به گریبان است؛ یکی اجتناب کرده اند معضلات مهم در سال 1384 است. محل های دفن زباله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار کدام ممکن است اصفهان را آلوده کرده است.

احمدرضا لاهیجان زاده در آیین تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقدیم مدیران کل ایمنی جو زیست استان اصفهان کدام ممکن است ظهر همین الان (پنجشنبه ساعت 15 شهریور ماه) در جدا خصوصی حضور مسئولان کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانی برگزار شد، اظهار داشت: : در سال 1385 کدام ممکن است در جهت مدیرعاملی گروه جو زیست استان منصوب شدم، اصفهان تنها 2 ضرر اصلی یعنی آلودگی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصلی بودن رودخانه زاینده رود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردم این مشکلات را برطرف کنم. شانزده سال اجتناب کرده اند آن زمان می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از آن مشکلات، تولید عکس آب در تالاب گاوخونی وجود ندارد.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه در این سال ها شاهد اتفاقات تلخی در استان بوده ایم، اظهار داشت: در بخش فرودهای استان اصفهان در سال های قبلی بحث هایی را مطرح کردم کدام ممکن است بر ایده قابلیت اجازه درو کردن در بخش آبخیز را بدهیم، در جدا خصوصی این جاری به بالا رسید. گوش نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات ناگواری رخ داد.داده ها کدام ممکن است اکنون شاهد زیرین برخورد با شدن زیرین به تعیین کنید غیرعادی هستیم.

سرپرست کل ایمنی جو زیست استان اصفهان تاکید کرد: در بازتاب می گفتند حق آبه گاوخونی هر دو زاینده رود است در جدا خصوصی این جاری اکنون باید حق آبه را فراموش کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اصلاح کنیم آن را حق آبه زمینی ثابت می نامیم. شناسایی، آن را قطعا ما را با توجه به آن در همین جا پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو بیش اجتناب کرده اند در قبلی در تذکر گرفته شده می کنم. .

وی اظهار داشت: در جاری حاضر اصفهان در جدا خصوصی 2 ضرر اصلی تولید عکس بازو به گریبان است. فرونشست در مرزهای اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون های کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار کدام ممکن است اصفهان را آلوده کرد.

لاهیجان زاده اجتناب کرده اند نمایندگان برای جو زیست ملت خواست به شبیه به اندازه 2 موضوع را سبک تذکر قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: نزدیک به حداقل عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم میلیون کیلومتر اجتناب کرده اند استان، مناطق ایمنی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکار ممنوع است کدام ممکن است در این مناطق میراث خالص ملت به توجه می خورد. مناطق چهارگانه استان میراث خالص کل ملت را دفاع کردن می کنند این انگیزه است اجتناب کرده اند خواهید کرد می خواهیم در دفاع کردن این مناطق امتحان شده کنید. برخی اجتناب کرده اند این مناطق برابر کلاه قاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قمیشلو به اصفهان ثابت اند کدام ممکن است اگر اجتناب کرده اند نزدیک به این مناطق بروید به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند در قبلی به خوشایند ارزش آنها در تذکر گرفته شده می کنید. تنها آرزوی ما افزایش مشکلات است.

امیررضا موقعیت، معاون توافق امور مالی استانداری اصفهان وی علاوه بر این در این مراسم تصدیق شد: اصفهان دریایی اجتناب کرده اند جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات زیادی دارد. بیش اجتناب کرده اند ده هزار واحد تجاری در شهر اصفهان در جاری بازی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون اجتناب کرده اند تذکر انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اشتغال واحدهای تجاری رتبه اول ملت را داریم. حدود 300 هزار نفر در صنعت ما شاغل هستند.

وی در جدا خصوصی اشاره به مشکلات اصلی استان افزود: در جدا خصوصی این جاری بهتر از مشکل تراکمی است کدام ممکن است در ترتیب این واحدهای تجاری به وجود آمده است، مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی هایی موجود است کدام ممکن است برای تعمیر سبدها تضاد تحمیل می تدریجی. ما مرتب شده منابع خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو زیست به تناقضات ملاحظه نمی کنیم.

معاون توافق امور مالی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت هم افزایی، در جدا خصوصی همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی شرایطی فراهم تبدیل می تواند باشد به شبیه به اندازه بهبود مالی استان کدام ممکن است در جاری حاضر اساساً مبتنی بر صنعت است، در جهت افق استان پیش برود. پیش دهانه بینی می رود کدام ممکن است هم افزایی بین نهادها صورت گیرد.

موقعیت بازگشت به شد: در این 9 ماه مسئولیتم در استانداری، همکاری های زیادی در جدا خصوصی مدیرکل سابق ایمنی جو زیست استان به بازو آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 13 بازدید استانی داشتیم به شبیه به اندازه مشکلات را اجتناب کرده اند نزدیک ببینیم. برای جلوگیری اجتناب کرده اند حوادث غیرعادی محکم ایستادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاهایی کدام ممکن است باید سبدها را تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر می‌کردیم در جدا خصوصی پیش‌نیازهای می خواست مشکلات را تعمیر می‌کردیم.

وی در جدا خصوصی ابراز امیدواری اجتناب کرده اند تداوم همکاری در جدا خصوصی مدیرکل جدید اظهار داشت: a باشکوه خرسندیم کدام ممکن است مدیرکل در جدا خصوصی تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی تخصص جو زیست ملت به استان اصفهان بازگشت.

ایرج حشمتی، مدیرکل سابق ایمنی جو زیست استان وی علاوه بر این در این مراسم تصدیق شد: پیش اجتناب کرده اند حضور من می توانم در این اداره کل، روسا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونان سابق کارهایی را انجام دادند کدام ممکن است در جدا خصوصی حضور خصوصی در این اداره کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی توافق معاونین خصوصی امتحان شده کردم به شبیه به اندازه از ملزومات گروه جو زیست ملت در استان اصفهان آسیب دیده نشده یابد. .

وی اظهار داشت: در بدو حق ورود به این اداره سعی کردم کارمندان را خانواده خصوصی بدانم به شبیه به اندازه شرایط روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان را در جدا خصوصی هم پایین بالا بگذاریم. اگر همدلی در راه ما نبود، قطعاً نمی‌توانستیم در روزهای روی حیله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تزویر دوام بیاوریم.

به گزارش ایسنا، مدیرکل سابق ایمنی جو زیست استان اصفهان افزود: همین الان ماموریت من می توانم در این اداره کل به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مسیرم را در مسیر عکس آسیب دیده نشده دهم. اجتناب کرده اند معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان این اداره کدام ممکن است تعهد مدیریت مواقع بحرانی را بر عهده دارند تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان شرمنده آنها هستم کدام ممکن است نتوانستم برای هموارسازی مشکلات اصفهان صمیمانه در جدا خصوصی آنها همکاری کنم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بعد اجتناب کرده اند من می توانم همه همکاران اداره کل ایمنی جو زیست استان اصفهان به همکاری خصوصی در جدا خصوصی مدیرکل جدید آسیب دیده نشده دهند به شبیه به اندازه مژده های شهر اصفهان یکی پس اجتناب کرده اند عکس به گوش برسد. اتفاقات خوشایند را رقم بزن

انتهای پیام