3 نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب برنز کاراته ایران در اولین روز ورزشی های کشورهای اسلامی


اولین روز رقبا های کاراته ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی در جدا خصوصی کسب 3 مدال نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مدال برنز برای نمایندگان ایران به نوک رسید.

به گزارش ایسنا، اولین روز رقبا های کاراته ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان ایران در بخش های کاتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کومیته سودآور به کسب 3 مدال نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب مدال برنز شدند.

ابوالفضل شهرجردی مشاور کاتای انفرادی پسرها پس اجتناب کرده اند اجرای 2 کاتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب مقام اول در گروه خصوصی به فینال پنجمین خانه ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی قونیه 2021 راه کشف شد.

شهرجردی در فینال مقابل علی سف اوغلو اجتناب کرده اند ترکیه دارنده مدال برنز المپیک 2020 توکیو شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره این ماده انگشت کشف شد.

خدمه کاتای بانوان نیز در جدا خصوصی کسب مقام اول در گروه خصوصی به فینال پنجمین خانه ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی 2021 قونیه راه کشف شد. خدمه بانوان در جدا خصوصی ترکیب کردن کردن زینب السادات حسینی، ملیکا عزتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپیده امینی در فینال مغلوب مراکش شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره رسیدند.

در جدا خصوصی این جاری در بخش کومیته پسرها علی اصغر آسیابری مشاور وزن هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 خدمه سراسری کاراته در اولین دیدار در جدا خصوصی نتیجه این 2 بر صفر سرین مودوی اجتناب کرده اند سنگال را شکست داد. وی در دیدار دوم مقابل نورلانوو ناظم اجتناب کرده اند قرقیزستان در جدا خصوصی نتیجه این 2 بر این 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی اصول سنشو (کسب امتیاز اول) به پیروزی رسید به شبیه به اندازه راهی دیدار نیمه آخرین شود.

آسیاباری در سومین دیدار خصوصی در حالی کدام ممکن است در جدا خصوصی نتیجه 5 بر صفر اجتناب کرده اند حسن مسارو اجتناب کرده اند اردن عقب بود به مصاف هانسوکو اردنی اوج خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیابری شناخته شده چون به انگشت آورد به فینال این رقبا ها اوج خورد در جدا خصوصی این جاری در دیدار پایانی مقابل انس عالمی اجتناب کرده اند مراکش در جدا خصوصی نتیجه خوب گل به نوک رسید. اجتناب کرده اند هفت-صفر. وی ناکام ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره این مسابقات انگشت کشف شد.

در بخش کومیته بانوان سارا بهمنیار مشاور وزن 50 بانوان در دیدار اول در جدا خصوصی نتیجه 4 بر صفر آمیدا آسیاوا اجتناب کرده اند قرقیزستان را شکست داد در جدا خصوصی این جاری در دیدار دوم در جدا خصوصی نتیجه 3 بر خوب مغلوب هیمه الهئیتی اجتناب کرده اند مراکش شد. .

روزی کدام ممکن است الحیتی اجتناب کرده اند مراکش به فینال این وزن راه کشف شد، بهمنیار راهی دیدار گروه بندی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این دیدار سودآور شد در جدا خصوصی نتیجه خوب بر صفر مدینه علیمانوا اجتناب کرده اند قزاقستان را شکست دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال برنز انگشت یابد.

می خواست به یادآوری است این سیستم پیکارهای کاراته کشورمان اجتناب کرده اند ساعت ده:30 دومین روز اجتناب کرده اند مسابقات کاراته ورزشی های همبستگی کشورهای اسلامی (پنجشنبه) اذیت کردن تبدیل می تواند کدام ممکن است به رئوس مطالب زیر است:

فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان; ابوالفضل شهرجردی، میلاد فرازمهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی زند در کاتای پسرها؛ رزیتا علیپور در وزن کونیتی شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب-دختران، مبینا حیدری در وزن کمیته شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت-دختران، لیلا برجعلی در وزن کمیته شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت+ بانوان، مهدی خدابخشی در وزن کومیته هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4-پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجید نیکو همت در وزن کمیته هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4+پسرها نمایندگان کاراته ایران در روز دوم یکی اجتناب کرده اند مسابقات کشورهای اسلامی است.

انتهای پیام