2500 میلیارد تومان قالب اکرام به همین دلیل ایتام نیازمند در داخل 12 ماه قبلی حمایت شدمعاون رشد {مشارکت} های مردم کمیته کمک اظهار داشت: حامیان قالب اکرام در داخل 12 ماه قبلی همراه خود حمایت کمیته کمک 2500 میلیارد تومان به صورت بلافاصله به ایتام پشتیبانی کردند.

به گزارش ایسنا، استاندارد خدا اسوده است وی همراه خود حضور در داخل ویژه ابزار جشن رمضان افزود: {در حال حاضر} حدود 398 هزار نوزاد بی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند در داخل کپک قالب اکرام به همین دلیل حمایت خیرین برخوردار هستند.

وی افزود: 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 150 هزار حامی در داخل قالب ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیکوکاران اکرام {مشارکت} دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی های شخصی را مستقیما در نظر گرفته جوانان بی سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند واریز می کنند.

معاون رشد {مشارکت} های مردم وزارتخانه به کمیته کمک خاطرنشان کرد: حامیان قالب اکرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن 12 ماه قبلی 2500 میلیارد تومان در نظر گرفته ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان غیر سکولار آنها خواهند شد واریز کردند.

به گزارش پایگاه رسانه ای کمیته کمک، اسوده به پویش «{عشق} علی» کدام ممکن است همزمان ماه مبارک رمضان برگزار شد، شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} پویش قرار بود به همین دلیل گرفتن 1000 یتیم حمایت شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمندان {مناطق} {محروم} ملت».

انتهای پیام