216 هزار نفر به عتبات عالیات در داخل خراسان جنوبی مشرف شدندایسنا/ خراسان جنوبی مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه خراسان جنوبی اظهار داشت: به دلیل ابتدای اجرای قالب اوقات فراغت بهاری به همان اندازه بالا {پنجم} فروردین 216 هزار نفر به دلیل بقاع متبرکه این استان مشرف شدند.

حجت الاسلام پرویز بخشی پور در این زمان شنبه 5 فروردین ماه در داخل مخلوط اصحاب رسانه معرفی شد: {پنجم} فروردین ماه 44 هزار نفر به عتبات عالیات خراسان جنوبی مشرف شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل فیوضات مذهبی این بازدید زیارتی بهره مند شدند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار داشت: 9 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 750 زائر در داخل بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن اقامتی بقاع متبرکه اسکان اطلاعات شدند.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه خراسان جنوبی انواع کل شما اشخاص حقیقی اسکان اطلاعات شده در داخل بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن متبرکه این استان {در این} مدت زمان را بالغ بر 45 هزار نفر عنوان کرد.

وی خاص کرد: قالب اوقات فراغت بهاری در داخل بقاع متبرکه به همان اندازه بالا {تعطیلات} نوروزی ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل کپک این قالب شرکت ها مختلفی به {مسافران} فراهم کردن می تواند باشد.

بقاع متبرکه معروفی در داخل خراسان جنوبی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است به دلیل آن خواهد شد جمله می توان به مزار بی بی زینب خاتون در داخل روستای کاهی در داخل سربیشا، زیارتگاه باقریه در داخل برگند، حرم شاه سلیمان علی (علیه السلام) در داخل خوسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید … شناسایی شد. حرم امامزاده. عبدالله (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از آنها خواهند شد دارای آثار {تاریخی}، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی هستند.

قالب اوقات فراغت بهاری در داخل 45 بقعه متبرکه استان خراسان جنوبی به همان اندازه 13 فروردین ثابت است.

انتهای پیام