21 میلیارد جریمه برای پاره کردن در بسته بندی مرغایسنا/گیلان مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان اجتناب کرده اند صدور تصمیم قاطع مجازات دولتی رودبار برای خوب گروه مونتاژ مرغ به هدف پاره کردن خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: این تصویر به تیز کردن بیش اجتناب کرده اند ۲۱ میلیارد ریال جریمه نقدی به افسران محکوم شد.

مرتضی امینی در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، اظهار کرد: خوب واحد مونتاژ مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب کشتارگاه در شهر رودبار به هدف تحریف قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نکردن مقررات بهداشتی در بسته بندی مرغ جریمه شدند.

وی افزود: بر مقدمه این گزارش پس اجتناب کرده اند گشت مشترک تعزیرات حکومتی، اطلاعات، صمت، دامپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف با شهرستان هنگام بازدید اجتناب کرده اند خوب کشتارگاه در رودبار بیانیه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در جدا خصوصی بیانیه عدم رعایت شرایط بهداشتی بسته بندی مرغ، تصریح کرد: پس اجتناب کرده اند تهیه گزارش، پرونده برای بررسی قانونی به اداره زندان های دولتی شهرستان ارجاع شد.

امینی خاطرنشان کرد: بخش مذکور پس اجتناب کرده اند احضار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفاعیات متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات اجباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری جرم منتسب، متهم را به تیز کردن 21 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد.

انتهای پیام