2 از بسته گلف ورزشی ایران تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب دو نفر به دلیل برای انجام بازی های مختلط دستگیر شدنددستیار پلیس امنیت تهران غول پیکر اجتناب کرده اند دستگیری 2 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلمب 2 از بسته گلف ورزشی ایرانی قلمرو های مختلط خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ غیر معمول مرادی در این خصوص اظهار داشت: در پی تخلیه فیلمی اجتناب کرده اند مجموعه ایرانی در دنیای آنلاین ما کدام ممکن است در آن بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقایان به صورت مختلط به بازی می پردازند، تخفیف با به موضوع در اصل کار مساعدت این اداره کل قرار گرفت. اماکن نظارت عمومی پلیس امنیت در تهران غول پیکر. در جدا خصوصی توافق گروه بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها در شبیه به روز محل ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای از بسته گلف های “لوتوس بیلیارد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “بولینگ کهکشان” پلمپ شد.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه در جدا خصوصی این گونه اقدامات بوتلگ در اصناف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن برخورد تبدیل می تواند باشد، اظهار داشت: 2 ضرر بی نظیر این اقدام بوتلگ در دسترس بودن مرجع قضایی شدند.

انتهای پیام