15 استراتژی خورده شدن ای خالص برای باروری مفیدمشکلات باروری به شبیه به اندازه 15 نسبت اجتناب کرده اند روابط زوجین را خرس تأثیر وضعیت ها. مشکل های زیادی برای باروری مفید موجود است، در جدا خصوصی این جاری خوشبختانه برخی اجتناب کرده اند راه های خالص برای افزایش باروری نیز ایجاد شده است.

به گزارش ایسنا، اجتناب کرده اند جمله می توان ذکر شد کدام ممکن است محدوده وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب سبک مسکن ممکن است البته است به افزایش باروری کمک تنبل.

به آگاه دفتر خورده شدن وزارت بهداشت، در همین جا 15 استراتژی خالص برای افزایش باروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باردار شدن سریعتر راه اندازی شد شده است شده است:

– غذاهای سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان بخورید

آنتی اکسیدان هایی شبیه فولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی می توانند باروری را در پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها افزایش بخشند. آنها غیر متعارف های آزاد را در هیکل خنثی می کنند کدام ممکن است ممکن است به اسپرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های تخمک آسیب برساند. منصفانه بررسی در سال 2012 روی پسران جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده آرم داد کدام ممکن است خوردن کردن هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 خوب و دنج گردو غنی اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان در روز استاندارد اسپرم را افزایش می بخشد.

بررسی ای روی 232 زن آرم داد کدام ممکن است خوردن اصولاً فولات در جدا خصوصی نرخ بعدی کاشت تخمک آگاه تبدیل می تواند باشد.

خوردن میوه ها، سبزیجات، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات سرشار اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان های مفید شبیه ویتامین C را انتخاب کنید و انتخاب کنید E، فولات، بتاکاروتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوتئین به باروری مفید کمک می تنبل.

– تاکید اصولاً بر صبحانه

خوردن کردن منصفانه صبحانه مقوی ممکن است به خانمها تحت تأثیر مشکلات باروری کمک تنبل. منصفانه بررسی آرم داد کدام ممکن است خوردن کردن صبحانه ممکن است مجازات ها هورمونی سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) را کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند توضیحات بی نظیر ناباروری است، افزایش بخشد.

برای خانم ها در جدا خصوصی وزن متداولتحت تأثیر سندرم تخمدان پلی کیستیک، خوردن انرژی اصولاً در وعده صبحانه، مرحله انسولین را به شبیه به اندازه هشت نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله تستوسترون را به شبیه به اندازه 50 نسبت کاهش می دهد. سطوح بالای هر 2 ممکن است به ناباروری کمک تنبل.

– اجتناب کرده اند چربی های ترانس پرهیز کنید

خوردن روزانه چربی های مفید (چربی های غیراشباع) برای افزایش باروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی ضروری است. در جدا خصوصی این جاری چربی های ترانس به انگیزه مجازات ها عقب کشیدن (افزایش از دوام به انسولین) تخمک گذاری را کاهش می دهند. چربی های ترانس معمولاً در روغن های طبیعی هیدروژنه (روغن های مقاوم – مارگارین) کشف شد می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در غذاهای سرخ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات فرآوری شده کشف شد می شوند.

تحقیق آرم داده است کدام ممکن است رژیم غذایی سرشار اجتناب کرده اند چربی های ترانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم چربی های غیراشباع در جدا خصوصی ناباروری در پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها آگاه تبدیل می تواند باشد.

– اگر PCOS (تخمدان پلی کیستیک) دارید، خوردن کربوهیدرات خصوصی را کاهش دهید

پیروی اجتناب کرده اند منصفانه رژیم غذایی کم کربوهیدرات، کدام ممکن است در آن کمتر اجتناب کرده اند چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نسبت انرژی اجتناب کرده اند کربوهیدرات ها تامین تبدیل می تواند باشد، به طور در عمق برای خانم ها تحت تأثیر PCOS توصیه شده تبدیل می تواند باشد. رژیم های کم کربوهیدرات به دفاع کردن وزن خالص، کاهش مرحله انسولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چربی هیکل برای مدیریت چرخه های ماهانه کمک می کنند.

کربوهیدرات های تصفیه شده کمتر بخورید

تنها مقدار کربوهیدرات ها بدون در تذکر تکل، اما در جدا با این این نوع آن نیز ضروری است. کربوهیدرات های تصفیه شده می توانند ویژه به طور قابل توجهی اشکال ساز باشند. کربوهیدرات های تصفیه شده برای ادغام کردن وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی های شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات فرآوری شده اجتناب کرده اند جمله ماکارونی سفید، نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج است. این کربوهیدرات ها در دوره کوتاهی توسل به می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث افزایش مرحله قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین می شوند. کربوهیدرات های تصفیه شده علاوه بر این دارای شاخص گلیسمی (GI) بالایی هستند. GI ارائه می دهیم می گوید کدام ممکن است منصفانه غذای غنی اجتناب کرده اند کربوهیدرات چقدر قند خون خواهید کرد را افزایش می دهد.

انسولین اجتناب کرده اند تذکر شیمیایی شبیه به هورمون های تخمدانی است. این هورمون ها به بالغ شدن تخمک ها کمک می کنند. افزایش مداوم انسولین ممکن است ترشح هورمون های جنسی را کاهش دهد کدام ممکن است باعث بلوغ تخمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخمک گذاری تبدیل می تواند باشد. در جدا خصوصی ملاحظه به اینکه اشخاص حقیقی تحت تأثیر کیست تخمدان (PCOS) در جدا خصوصی از دوام به انسولین مواجه هستند، خوردن کربوهیدرات های تصفیه شده ممکن است این اشکال را از حداکثر تر تنبل.

– فیبر بیشتری بخورید

خوردن فیبر به هیکل کمک می تنبل به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند شر هورمون های اضافی خلاص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قند خون را متعادل نگه می دارد. انتخاب در عمق ای از خاصی اجتناب کرده اند فیبر ممکن است به اجتناب کرده اند بین برداشتن استروژن اضافی کمک تنبل. بررسی ای در سال 2009 آرم داد کدام ممکن است فیبر محلول حال در آووکادو، سیب زمینی شیرین، جو دوسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی میوه ها ممکن است مرحله استروژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژسترون را کاهش دهد. برخی اجتناب کرده اند غذاهای پر فیبر عبارتند اجتناب کرده اند غلات درست، میوه ها، سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا. خوردن روزانه توصیه شده شده فیبر برای خانم ها 25 خوب و دنج در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 خوب و دنج برای پسران است.

بررسی عکس در سال 2009 آرم داد کدام ممکن است خوردن ده خوب و دنج فیبر اصولاً در روز در جدا خصوصی کاهش چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 درصدی ناباروری در خانمها بالای 32 سال آگاه تبدیل می تواند باشد. بررسی عکس کدام ممکن است روی 250 زن 18 به شبیه به اندازه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 ساله بالا دادن شد آرم داد کدام ممکن است افزایش فیبر به میزان 5 خوب و دنج در روز باعث کاهش غلظت هورمون ها تبدیل می تواند باشد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال عدم تخمک گذاری را افزایش داد. این انگیزه است در جدا خصوصی متخصص خورده شدن خصوصی با توجه به خوردن فیبر حال خصوصی مراجعه به کنید.

– منابع پروتئینی را متمایز کنید

تجارت برخی پروتئین های حیوانی شبیه گوشت، ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم مرغ در جدا خصوصی منابع پروتئین طبیعی شبیه لوبیا، آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه ها در جدا خصوصی کاهش خطر ناباروری در جدا است.

در منصفانه واحد بررسی، خاص شد روزی کدام ممکن است 5 نسبت پروتئین طبیعی در جدا خصوصی پروتئین حیوانی متمایز شود، خطر ناباروری بیش اجتناب کرده اند پنجاه نسبت مقیاس را کاهش می دهد. نتایج بررسی عکس کدام ممکن است در سال 2018 بالا دادن شد آرم داد کدام ممکن است خوردن کردن ماهی احتمال تولد خشمگین پس اجتناب کرده اند تخفیف با ناباروری را افزایش می دهد.

– محصولات لبنی در جدا خصوصی محتوای چربی بالا را محدوده کنید

خوردن بیش از حد لبنیات کم چرب بالقوه است خطر ناباروری را افزایش دهد، در حالی کدام ممکن است لبنیات پرچرب بالقوه است این خطر را کاهش دهد.

منصفانه بررسی عظیم در سال 2007 مجازات ها خوردن لبنیات پرچرب را بیش اجتناب کرده اند منصفانه بار در روز هر دو کمتر اجتناب کرده اند منصفانه بار در هفته ارزیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج آرم داد کدام ممکن است زنانی کدام ممکن است منصفانه هر دو تعدادی از وعده لبنیات پرچرب در روز خوردن می‌کردند، 27 نسبت کمتر بودند. احتمال ناباروری موجود است. برای بهره مندی اجتناب کرده اند این فواید با منافذ و پوست شک، امتحان کنید منصفانه وعده لبنیات کم چرب در روز را در جدا خصوصی منصفانه وعده لبنیات پرچرب، شبیه منصفانه لیوان شیر درست هر دو ماست پرچرب متمایز کنید.

– منصفانه مولتی ویتامین اضافه کنید

خوردن مولتی ویتامین بالقوه است خطر امتیازات تخمک گذاری را کاهش دهد. به معنای دقیق عبارت هستند، اگر خانمها سه هر دو اصولاً در هفته مولتی ویتامین خوردن کنند، 20 نسبت اجتناب کرده اند امتیازات تخمک گذاری قابل پیشگیری است. ریزمغذی های حال در ویتامین های غذایی عملکرد مهمی در باروری دارند. برای زنانی کدام ممکن است سعی در باردار شدن دارند، مولتی ویتامین برای ادغام کردن فولات ممکن است به طور قابل توجهی مفید باشد. در جدا خصوصی دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص خورده شدن خصوصی با توجه به تقویت می تنبل های غذایی (مولتی ویتامین) صحبت کنید کدام ممکن است ممکن است به افزایش احتمال باردار شدن خواهید کرد کمک تنبل.

– افزایش بازی بدنی

بازی فواید متنوع برای بهزیستی اجتناب کرده اند جمله افزایش باروری دارد. افزایش بازی بدنی متداولمجازات ها مثبتی بر باروری خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران به طور قابل توجهی اشخاص حقیقی اضافه وزن دارد. بازی در جدا خصوصی عمق بالا در جدا خصوصی کاهش باروری در برخی اجتناب کرده اند خانمها در جدا است. بازی ورزشی در جدا خصوصی عمق بالا ممکن است تعادل نشاط در هیکل را مختل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سیستم مونتاژ مثل تأثیر عقب کشیدن بگذارد.

– روزی را برای آرامش اختصاص دهید

در جدا خصوصی افزایش مرحله استرس، احتمال باردار شدن مقیاس را کاهش می دهد. اصلاحات هورمونی در هنگام استرس رخ می دهد. تحقیق مختلف آرم می دهد کدام ممکن است ارتباط مقاوم بین استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروری به انگیزه اصلاحات هورمونی موجود است. در جدا خصوصی توصیه، مرحله اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیخولیا مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال باردار شدن افزایش خواهد کشف شد. به یاد داشته باشید کدام ممکن است زمان بیشتری برای خصوصی بگذارید.

– کافئین را بردن کنید

ارتباط بین کافئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروری چندان واضح نیست. در بررسی ای کدام ممکن است در سال 1997 بالا دادن شد، زنانی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند پانصد میلی خوب و دنج کافئین در روز خوردن می کردند، باردار بودن آنها در جدا خصوصی 9 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم تاخیر (بیش اجتناب کرده اند چهل هفته) به بالا رسید. در جدا خصوصی این جاری، تحقیق تولید عکس اتصال قابل اعتمادی بین خوردن کافئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خطر ناباروری پیدا نکرده اند. خوردن کافئین باید به 1 هر دو 2 فنجان اسپرسو در روز محدود شود.

– حضور در وزن صحیح را هدف خصوصی قرار دهید

وزن صحیح یکی اجتناب کرده اند اجزا محیط زیست برای باروری مفید در پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها است. به معنای دقیق عبارت هستند اضافه وزن هر دو ضعیف وزن در جدا خصوصی افزایش ناباروری در جدا است. از میزان چربی ذخیره شده است در هیکل خواهید کرد بر انجام قاعدگی تاثیر می گذارد. مشکلات وزنی به طور قابل توجهی در جدا خصوصی عدم تخمک گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاعدگی نامنظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در جدا خصوصی اختلال در انبساط تخمک در جدا است.

برای افزایش احتمال باردار شدن، در جدا خصوصی حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص خورده شدن خصوصی همکاری کنید به شبیه به اندازه در صورت اضافه وزن به کاهش چند پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ضعیف وزن به افزایش وزن کمک کنید. حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص خورده شدن ممکن است ارائه می دهیم در امتحان کردن این به روشی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت کمک تنبل.

– مرحله آهن خصوصی را در خون ارزیابی کنید

اگر اجتناب کرده اند کم خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف آهن کشتی کردن می برید، اجتناب کرده اند تقویت می تنبل های آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای برای ادغام کردن «آهن غیر هم» اصولاً درآمد از. این بالقوه است تخمک گذاری را کاهش دهد. منصفانه بررسی بروزترین tp-date در سال 2019 به این نتیجه رسید کدام ممکن است «آهن هِم» (اجتناب کرده اند منابع حیوانی) هیچ تأثیری بر باروری ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن غذاهای غیرهم در جدا خصوصی آهن ساده برای زنانی کدام ممکن است قبلاً دچار ضعیف آهن بودند، فوایدی را به در جدا داشت. شواهد بیشتری برای تأیید اینکه خواه هر دو 9 تقویت می تنبل آهن باید برای همه خانمها توصیه شده شود، به طور قابل توجهی اگر مرحله آهن در جاری حاضر کافی باشد، می خواست است. برای افزایش توسل به سایر منابع آهن، امتحان کنید آنها را در جدا خصوصی وعده های غذایی هر دو نوشیدنی سرشار اجتناب کرده اند ویتامین C خوردن کنید.

– اجتناب کرده اند خوردن الکل خودداری کنید

خوردن الکل ممکن است بر باروری تاثیر عقب کشیدن بگذارد. در جدا خصوصی این جاری، خاص نیست کدام ممکن است چه مقدار الکل برای تحمیل این تأثیر می خواست است. منصفانه بررسی در سال 2016 آرم داد کدام ممکن است مصرف کننده بیش اجتناب کرده اند 14 لیوان نوشیدنی الکلی در هفته ممکن است باردار بودن را به تاخیر بیندازد. منصفانه بررسی عجیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب در سال 2004 کدام ممکن است برای ادغام کردن 7393 زن بود آرم داد کدام ممکن است خوردن بیش از حد الکل در جدا خصوصی ناباروری آگاه تبدیل می تواند باشد.

انتهای پیام