12 کلبه در تنگستان تخریب شدایسنا/ بوشر رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست شهرستان تنگستان اظهار داشت: 12 کلبه در محاصره روستاهای بنه بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات دلوار تخریب شد.

غلامحسن حاجیانی روز سه شنبه 19 آبان اظهار داشت: در راستای جلوگیری اجتناب کرده اند پرورش پرندگان شکار، ساختار گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قلمرو تنگستان، پرسنل این اداره در جدا خصوصی ملاحظه به اذیت کردن فصل مونتاژ مثل، گشت زنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت مناطق را افزایش دادند. پرندگان اوقات فراغت

وی افزود: در فینال گشت اداره تنظیم زیست تنگستان 12 کلبه در محاصره روستای بنهگز را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات دلوار تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت قطعه بهله دلیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانزده قطعه ماه به شخصیت بازگردانده شد.

رئیس تنظیم زیست تنگستان اظهار داشت: 23 قطعه پرنده در این شهرستان در جدا خصوصی مدیریت این گروه پرتاب شدند.

انتهای پیام/