12 میلیون تومان خوب عصر خواب در چادر WC!


اقامت در چادرهای مجلل در قطر برای مسافران جام جهانی فوتبال 2022 برای هر عصر 350 کیلو (بیش اجتناب کرده اند 12 میلیون تومان) ارزش دارد.

به گزارش ایسنا، فیفا اخیرا اجتناب کرده اند خوب شهر چادری در قلمرو الخور قطر افشا کرد کدام ممکن است در راستای تخصص دهکده هواداران این تورنمنت، قصد دارد میزبان هواداران جام جهانی در قطر باشد.

در جدا خصوصی ملاحظه به قابلیت محدود اقامتگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه ها در قطر کدام ممکن است اجتناب کرده اند نوامبر میزبان جام جهانی فوتبال است، استفاده اجتناب کرده اند چادرهای بادیه نشین احتمالا بودجه ترین نوع اقامت برای هر هواداری است کدام ممکن است تمایل دارد رقبا نزدیک خدمه کشورش را ببیند. ارزش اقامت در چادرهای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان قبلاً بیش اجتناب کرده اند 200 دلار ادعا کردن شده است، در جدا خصوصی این جاری چادرهای مجلل شناخته شده چون خوب تخصص خاص کدام ممکن است فراتر اجتناب کرده اند اقامت در چادرهای مسافرتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند خوب اقامتگاه 5 ستاره نیست، ویژه فوتبالدوستان است. اگر کنجکاوی مند به اقامت در این چادرها باشند، شبی 350 کیلو (در جدا خصوصی نرخ کیلو روزانه بین 12 به شبیه به اندازه 13 میلیون تومان) ارزش ممکن است داشته باشد.

عمر الجابر – رئیس مسکن در گروه قطری کدام ممکن است بر این سیستم ریزی این رویداد خوب ماهه نظارت دارد – حدود سه ماه پیش آگاه بود کدام ممکن است قصد دارند هزار چادر بادیه نشین برای هواداران فوتبال برای جام جهانی برپا کنند، به معنای دقیق عبارت هستند با توجه به 20 سهم اجتناب کرده اند این سازه‌ها چادرهای مجلل دارای توجه اندازها رفاهی بیشتری هستند، برای طرفدارانی کدام ممکن است بودجه به سختی برای اقامت در خوب روز واحد ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتاق اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص اقامت در بیابان هستند.

12 میلیون تومان برای یک شب خواب در چادرهای WC!
نمایی اجتناب کرده اند فعلی در چادرهای تدارک دیده شده برای فوتبالدوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران جام جهانی قطر

12 میلیون تومان برای یک شب خواب در چادرهای WC!
نمایی اجتناب کرده اند چادرهای جدا هم توصیه شده برای اسکان در جام جهانی قطر

این چادرهای مجلل دارای جریان هوا مطبوع، وای فای، اتاق استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اسپرسو ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای ساز هستند. فیفا امیدوار است کدام ممکن است فوتبالدوستان اجتناب کرده اند در سرتاسر جهان را در جدا خصوصی تخصص زیبایی شناختی قطر شناخته شده تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت در این چادرها را تخصص ای ویژه هدف دادن کرده است.

چادرهایی کدام ممکن است برای اسکان در جام جهانی جدا هم توصیه شدند، اگرچه به سبک چادرهای روال قطری طراحی شدند، در جدا خصوصی این جاری مبله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز به توجه اندازها اخیر هستند.

12 میلیون تومان برای یک شب خواب در چادرهای WC!
نمایی اجتناب کرده اند چادرهای جدا هم توصیه شده برای اسکان از طریق WC

شهر چادری در الخور یکی اجتناب کرده اند شهرهای میزبان مسابقات تیمی جام جهانی فوتبال برای ادغام کردن انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در گروه B در 25 نوامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند نیمه باقی مانده در 14 دسامبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل دقیقه در جدا خصوصی قطر شکاف دارد. دوحه پایتخت قرارداد.

جام جهانی فوتبال 2022 اجتناب کرده اند 21 نوامبر به شبیه به اندازه 18 دسامبر 2022 (30 نوامبر به شبیه به اندازه 27 دسامبر 1401) در هشت ورزشگاه قطر برگزار احتمالاً وجود خواهد داشت. این ملت امیدوار است کدام ممکن است 1.این 2 میلیون خریدار کدام ممکن است تقریباً نیمی اجتناب کرده اند گروه ملت است، برای این مسابقات وارد قطر شوند.

قطر کمتر اجتناب کرده اند 30000 اتاق اقامتگاه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده برآوردهای ژوئن، هشتاد سهم اجتناب کرده اند این اتاق ها به مهمانان فیفا اختصاص دارد. فیفا علاوه بر این اجتناب کرده اند ناخن ها بومی خواست به شبیه به اندازه ویلاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپارتمان های خصوصی را برای هواداران از طریق جام جهانی فوتبال فراهم کنند. قیمت خوب آپارتمان 2 خوابه در حومه دوحه برای هر عصر 390 دلار است. در جدا با این این، خوب عصر اقامت در سوئیت کروز 1650 دلار ارزش دارد.

انتهای پیام