۴۳ نفر اکنون نیست در داخل ایلام به کرونا شدند


ایسنا/ ایلام رئیس دانشکده علوم پزشکی ایلام به دلیل ابتلای ۴۳ نفر اکنون نیست به کرونا {در این} استان خبر داد.

دکتر جاسم محمدی ذکر شد: طی 24 ساعت قبلی 43 مورد اخیر ابتلا به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل استان تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل شما قربانیان به دلیل ابتدای شیوع ویروس کرونا به 78 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 680 نفر رسید.

وی ذکر شد: در داخل 24 ساعت قبلی خوب مورد فوتی در داخل استانداری به گزارش رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان بر تأثیر کرونا تا این مرحله به 1239 نفر رسیده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ایلام به دلیل بستری شدن 11 ناخوشایند رنج بردن از {بیماری} کرون خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در حال حاضر} 32 بیمارستان کرون در داخل استان ممکن است وجود داشته باشد.

محمدی انواع تقویت یافتگان را 76 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 550 نفر معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هم اکنون ایلام، مهران، دهلران، ایوان، شردافول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفر زرد، {در شهر}، بدره، هلیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملکشاهی نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدانان صورتی هستند. .

انتهای پیام