یک عدد پان هالومی و سبزیجات مدیترانه ای


این غذای گیاهی مقوی One Pan ذائقه شما را به جزایر یونان منتقل می کند! هالومی مذاب در دهان شما کاملاً با مخلوطی از سبزیجات مدیترانه ای مخلوط می شود که روی آن بالزامیک قرار داده شده و با حمص خامه ای سرو می شود. گزینه جفت شدن پای پای پای یکپارچه.

خدمت: 2

دیدگاهتان را بنویسید