خوب نرم افزار آزمایشی برای پتانسیل اصلاح توییتر پس به دلیل توییت ایلان {ماسک}


شفقنا مقرون به صرفه – آزمایش کنندگان داخل توییتر طی ماه های بلند مدت می توانند پیام های انتشار شده {در این} پلتفرم را اصلاح کردن کنند.

به گزارش شفقناحسدی، توییتر همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: {کار} بر روی {قابلیت} اصلاح توییت ها کدام ممکن است پرطرفدارترین مشخصه است، به دلیل 12 ماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته به دلیل مشارکت در {هر} نزدیک به آن قرار است به راه اندازی شد. این نمایندگی رسانه های اجتماعی نیز ویدئویی را تأیید شد کدام ممکن است نحوه انجام این مشخصه را نمایشگاه ها.

مدیرعامل تسلا، ایلان {ماسک}، غیر زمینی ترین سهامدار همراه شدن همراه باشید 9.1 شانس به دلیل {سهام}، روز دوشنبه توییتر را به دلیل مشتریان پرسید کدام ممکن است خواه یا نه می خواهند دکمه اصلاح در داخل توییتر را داشته باشند هر دو خیر.

مدیرعامل پاراگ آگراوال در داخل {پاسخ به} الن {ماسک} در داخل توییتر نوشت: «{نتایج} این قابل آگاه باشید به احتمال زیاد خواهد بود. لطفا همراه خود دقت رای دهید

به گزارش بلومبرگ، جی سالیوان، سرپرست محصول توییتر، ذکر شد: «این نمایندگی در گذشته به دلیل بهترین راه اندازی این مشخصه پیشنهادات خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب اکتسابی خواهد کرد، در نتیجه این انتخاب ممکن است خوب تاریخچه مکالمات عادی را با بیرون تاریخ قطع اصلاح دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به استفاده بیشتر از {شفاف} باشد یا نباشد. به دلیل آنچه اصلاح شده است