یازدهمین کنوانسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شودیازدهمین کنوانسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جدا خصوصی محور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اذیت کردن اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کردن کار سراسری برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، افتتاحیه یازدهمین کنوانسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فردا چهارشنبه – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ –   در جدا خصوصی سخنرانی صادق واعظ‌زاده، رییس وسط الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش دکتر هادی اکبرزاده   دبیر کنوانسیون اذیت کردن تبدیل می تواند باشد.

در یکپارچه مراسم برخی اندیشمندان حاضر در مونتاژ اجتناب کرده اند جمله محمدحسین پناهی،  محمدسعید جبل عاملی را انتخاب کنید و انتخاب کنید  حجت الاسلام میرمعزی به سوالات مطرح شده پاسخ خواهند داد.

انتهای پیام