گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم ذرت شده قابلمه سریع


این اصل پخت سریع گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم ذرت شده در داخل قابلمه، گوشت ذرت گاو را به کف دست می‌دهد کدام ممکن است به بعد {نسخه} محدوده لطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سبک است، با این وجود در داخل نصف زمان کنار هم قرار دادن است! این شام خوب دیگ همراه خود کلم، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج دقیق می تواند باشد!

گوشت ذرت در قابلمه فوریگوشت ذرت شده قابلمه سریع

{کیست} کدام ممکن است خوب شام آب پز مثبت را دوست خوب نداشته باشد یا نباشد کدام ممکن است شناخته شده به عنوان گوشت ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم نیز شناخته می تواند باشد؟ این سنتی St. با این وجود، غذای روز پاتریک را {نباید} به سادگی به وعده غذایی سالانه جدا کردن کرد، در نتیجه گوشت ذرت فوق العاده مثبت است، ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است خودتان آن قرار است را آب نمک کنید! باقی مانده وعده های غذایی توسط خودم قطعا ارزش آن را دارد دقیق کردن این وعده های غذایی را دارد! ما برای مناسب کردن این ظرف به دیگ سریع چرخیدیم به همان اندازه زمان پخت را به نصف برسانیم و تضمین شده شویم کدام ممکن است سینه چنگال مناسبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همین جا به بعد آن قرار است را به این تکنیک طبخ خواهیم کرد.

این اصل غذای سریع گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم ذرت شده در داخل قابلمه، غذای رادیکال خوب دیگ برای عرف سنتز است. روز پاتریک منظورم اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه تا حد زیادی به دلیل گوشت ذرت همراه خود سیب زمینی، هویج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم ایرلندی می تواند باشد؟ من خواهم کرد اینطور در نظر گرفته شده {نمی کنم}.

{در حال حاضر}، گوشت ذرت عجیب و غریب در داخل آب روی محدوده به مدت زمان 3-6 ساعت می جوشانند. همراه خود دقیق کردن کورند بیف در داخل قابلمه سریع، شام به ساده در داخل 85 {دقیقه} کنار هم قرار دادن است! متعاقباً، این اصل العمل صرفه جویی زیادی در داخل زمان دارد. به علاوه، امکان ای برای پختن {سبزیجات} در داخل قابلمه سریع به ساده در داخل چند مورد آخر {دقیقه} دارد.

نتیجه نهایی، گوشت ذرت لطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبدار همراه خود سیب زمینی بنفش پف دار، هویج فقط پخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم است!

خوب غذای رادیکال کدام ممکن است چند عملکرد قابلمه دقیق می تواند باشد؟ احساس می کنم مطمئنا.

چرخ دنده اجباری

در داخل جاری کنار هم قرار دادن کردن گوشت کورن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم در داخل قابلمه سریع در کنار همراه خود سیب زمینی بنفش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج برای خوب وعده غذایی رادیکال هستیم!

 • سینه گاو ذرت: می خواهند گوشت ذرت با بیرون نیترات باشید هر دو آب نمک گاو ذرت شخصی را دقیق کنید!
 • اب: به گلدان سریع پشتیبانی می تنبل به همان اندازه گیج کننده قرار گیرد.
 • کلم بی تجربه: می توانید داشته باشید به ½ کلم بی تجربه خواستن دارید کدام ممکن است به 4 قاچ بریده شده باشد یا نباشد به همان اندازه به همان اندازه آخر بپزد.
 • سیب زمینی بنفش کودک: می توانید داشته باشید به هشت عدد سیب زمینی کودک خواستن دارید. امتحان کنید سیب‌زمینی‌هایی تولید کنید کدام ممکن است بعد‌های یکسانی داشته باشند به همان اندازه همراه خود {سرعت} یکسانی بپزند.
 • هویج: منافذ و پوست کنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تکه های 2 اینچی به حداقل رساندن دانش شود.
 • جعفری: برای سبک ارائه
مواد تشکیل دهنده آب نمک قابلمه فوری ذرت گاو

کورند بیف {چیست}؟

گوشت ذرت شده فقط گوشت نمکی هر دو پخته شده است. این معمولاً خوب سینه است، با این وجود در واقع می تواند خوب کباب توجه نیز باشد یا نباشد.

گوشت ذرت همراه خود جذب کردن در داخل آب نمک خودساخته کدام ممکن است همراه خود مقدار بیش از حد نمک، مقداری شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چند مورد آخر ادویه دقیق می تواند باشد، دقیق می تواند باشد. گوشت به مدت زمان 5 به همان اندازه 10 روز خیس می تواند باشد کدام ممکن است آن قرار است را به دلیل خوب به حداقل رساندن زحمت کش تر به حداقل یک به حداقل رساندن لطیف بازسازی می تنبل.

در داخل معامله بسته ادویه برای گوشت ذرت {چیست}؟

راستش را بخواهید، چیزی در واقع می تواند در داخل معامله بسته های ادویه ای باشد یا نباشد کدام ممکن است گاهی همراه خود گوشت ذرت مجهز اقتصادی در دسترس بودن می تواند باشد. {به همین دلیل است} کدام ممکن است ما به دلیل افزایش خودتان (هر دو {خرید} از بالای محدوده) حفاظت می کنیم. اگر گوشت ذرت {به درستی} آب نمک زده شود، تمام سبک آن قرار است نیاز به در داخل درون گوشت باشد یا نباشد! اگر مشخص نیستید کدام ممکن است با اشاره به می توانید داشته باشید اینطور است، ما به دلیل این ادویه ها در داخل آب نمک شخصی استفاده بیشتر از کردیم:

 • توت درخت عرعر
 • دارچین
 • میخک رادیکال
 • دانه فلفل
 • برگ {بو}
 • دانه خردل

کارآمد می کنیم در گذشته به دلیل پختن گوشت ذرت را به خوبی آبکشی کنید به همان اندازه نمک اضافه شده قابل دریافت در داخل آب نمک به دلیل بین برود. این {درست است} چه خودتان آب نمک دقیق کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه به دلیل خرده فروش {خریداری شده} بخرید. در هر مورد دیگر همراه خود خوب گوشت ذرت واقعاً نمکی مواجه خواهید شد.

نحوه پختن گوشت ذرت در داخل قابلمه سریع

دقیق کردن گوشت ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم در داخل قابلمه سریع، خوب غذای به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست خوب دیگ را برای می توانید داشته باشید به ارمغان می آورد!

 1. گوشت ذرت را بپزید: گوشت ذرت را مثبت بشویید. درون قابلمه سریع آب بریزید، درون قابلمه را بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت ذرت را روی آن قرار است قرار دهید. 85 {دقیقه} بپزید، سپس استرس را رها کنید، گوشت را بردارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا بگذارید.
 2. {سبزیجات} را بپزید: کلم، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج را در داخل قابلمه سریع بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 4 {دقیقه} همراه خود حرارت خیلی زیاد بپزید.
 3. به حداقل رساندن بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرو کنید: گوشت ذرت را همراه خود دانه های آن قرار است به حداقل رساندن دهید، سپس همراه خود {سبزیجات}، خردل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمی فقط جعفری اخیر سرو کنید!
آبکشی قابلمه فوری گوشت ذرت

خواه یا نه نیاز به گوشت ذرت را در گذشته به دلیل پختن بشویید؟

آره! به دلیل آنجایی کدام ممکن است گوشت ذرت برای مدت زمان بسیار طولانی در داخل آب نمک آب نمک است، مثبت، شور است. شستشوی آن قرار است در گذشته به دلیل پختن، نمک اضافه شده را به دلیل بین می برد.

آیا قادر هستید گوشت را در داخل خوب قابلمه سریع مقدار بیش از حد از بپزید؟

آره. قطعاً می توان مقدار بیش از حد از گوشت ذرت را در داخل قابلمه سریع پخت. با این وجود، پختن گوشت {زیر} استرس روشی شگفت انگیز برای لطیف حفظ آن قرار است است، ویژه به ویژه در داخل محیطی به مرطوبی قابلمه سریع. متعاقباً، پختن گوشت ذرت در داخل قابلمه سریع، پخت مقدار بیش از حد از آن قرار است را فوق العاده دشوارتر می تنبل.

فقط قانون های اصل وعده های غذایی را دنبال کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوشت ذرت گاو در داخل قابلمه سریع می توانید داشته باشید مثبت به احتمال زیاد خواهد بود!

قابلمه فوری گوشت ذرت و کلم

ایده ها خدمت

این اصل غذای سریع گوشت ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم در داخل قابلمه به لطف کلم، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج خوب وعده غذایی رادیکال است. با این وجود، اگر دوست دارید وعده غذایی شخصی را تا حد زیادی پر کنید، گوشت ذرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} شخصی را همراه خود خوب سالاد پیش وعده های غذایی، خوب طرف نان ذرت هر دو رول های شام سرو کنید!

نحوه ذخیره سازی

گوشت ذرت بقیه در داخل ظرف دربسته در داخل یخچال به همان اندازه 5 روز هر دو در داخل فریزر به همان اندازه 3 ماه ماندگاری دارد. برای مناسب و معقول کردن مجدد، اگر {یخ زده} است، آن قرار است را در داخل یخچال ذوب کنید، سپس آن قرار است را در داخل فویل بپیچید به همان اندازه در داخل فر خوب و دنج شود.

{سبزیجات} بقیه در داخل ظرف دربسته در داخل یخچال به همان اندازه 5 روز باقی می شبیه. منجمد کردن ممکن است را کارآمد نمی‌کنم، در نتیجه احساس آن قرار است‌ها در داخل زمان یخ‌شدن مثبت نمی‌ماند.

همراه خود باقی مانده گوشت ذرت چه یک چیز می توانید دقیق کنید؟

گوشت بقیه برای رشد کردن هش گوشت ذرت ساخته شد! خواهد شد وقتی خنک است نازک به حداقل رساندن دانش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل شدن به ساندویچ می تواند باشد. در کل آزمایش، مقداری به دلیل گوشت بقیه را نیز برای سوختن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپ استفاده بیشتر از کردیم!

تا حد زیادی قابلمه سریع

تا حد زیادی جاده روز پاتریک

ویدئو را تماشا کنید:


چاپ

گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم ذرت شده قابلمه سریع

گوشت گاو ذرت

این اصل پخت سریع گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم ذرت شده در داخل قابلمه، گوشت ذرت گاو را به کف دست می‌دهد کدام ممکن است به بعد {نسخه} محدوده لطیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش سبک است، با این وجود در داخل نصف زمان کنار هم قرار دادن است! این شام خوب دیگ همراه خود کلم، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج دقیق می تواند باشد!

 • خالق: لکسی
 • زمان سازماندهی: 5 {دقیقه}
 • زمان پخت: 1 ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29 {دقیقه}
 • زمان کل شما: 1 ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 34 {دقیقه}
 • بازده: 46 1ایکس
 • طبقه بندی کردن: جاده روز پاتریک
 • معنی: قابلمه سریع
 • 34 کیلو. سینه گوشت ذرت شده (می خواهند نیترات بگردید هر دو خودتان آب نمک دقیق کنید)
 • 4 فنجان اب
 • ½ کلم بی تجربه اوج، به حداقل رساندن دانش شده 4 مسدود شده ها
 • 12 {اونس} سیب زمینی بنفش کودک (حدود 8)
 • 4 هویج عظیم، منافذ و پوست کنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورقه ای بریده شود 2
 • جعفری، برای زینت

 1. گوشت ذرت را خیلی مثبت بشویید به همان اندازه نمک اضافه شده آن قرار است پاک شود.
 2. خوب گلدان (ترجیحا دسته دار) را در داخل خوب دیگ سریع 6 هر دو 8 لیتری قرار دهید. گوشت ذرت را همراه خود 4 فنجان آب درون آن قرار است بریزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن قرار است را بپوشانید.
 3. 85 {دقیقه} همراه خود استرس نخست بپزید. استرس را به مدت زمان 20 {دقیقه} البته است آزاد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس استرس باقی مانده را آزاد کنید.
 4. گوشت ذرت را همراه خود مالت کنار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج حفظ کنید.
 5. کلم، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج را درون آن قرار است قرار دهید. روی آن قرار است را بپوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استرس نخست به مدت زمان 4 {دقیقه} بپزید. به دلیل تخلیه دستی گرفته شده بیشترین استفاده را ببرید.
 6. گوشت ذرت را بر روی دانه دانش کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {سبزیجات}، خردل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زینت جعفری سرو کنید.

نظر

 1. اگر به دلیل 6 لیتر استخدام می کنید، ممکن است علاوه بر این اجباری باشد یا نباشد گوشت ذرت را به دلیل مرکز نصف کنید به همان اندازه جا بیفتد. به دلیل مرکز نصف کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} تکه را جدا هم قرار دهید، با این وجود 9 روی هم
 2. پس به دلیل پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز، اگر دوست دارید درپوش چربی ها روی سینه را بردارید، .
 3. برای پختن روی محدوده: در داخل خوب قابلمه عظیم سینه را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن قرار است را همراه خود آب به بعد 1 اینچ بپوشانید. روی حرارت خیلی زیاد بجوشانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس حرارت را کم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی آن قرار است را ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت زمان 2 ساعت بجوشانید. به طور فاصله ای ارزیابی کنید به همان اندازه اطمینان حاصل کنید که کدام ممکن است آب به دلیل گوشت کم نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آب آن قرار است کم شده است، در داخل صورت خواستن {مقدار} بیشتری اضافه کنید.

کلم، سیب زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1 ساعت اکنون نیست هر دو به همان اندازه روزی کدام ممکن است گوشت ملایم شود تفت دهید.

مصرف شده

 • انرژی: 459
 • قند: 4.8 خوب و دنج
 • سدیم: 1950 میلی خوب و دنج
 • چربی ها: 28 خوب و دنج
 • چربی ها های اشباع شده: 12 خوب و دنج
 • کربوهیدرات ها: 17.2 خوب و دنج
 • فیبر: 3.6 خوب و دنج
 • پروتئین: 32.6 خوب و دنج
 • کلسترول ldl: 142 میلی خوب و دنج

مهم واژه ها: گوشت ذرت قابلمه سریع، گوشت ذرت قابلمه سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم