گل محمدی پس به دلیل خداحافظی در داخل مشاهده پرسپولیس حاضر شد



سرمربی خدمه {فوتبال} پرسپولیس کدام ممکن است پس به دلیل جذب می کند دربی 12 ماه 98 همراه خود نامه خداحافظی آرزو به کناره گیری داشت، در داخل مشاهده سرخ پوشان حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، یحیی گل محمدی پس به دلیل جذب می کند 2 خدمه پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال در داخل هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سوم} لیگ برتر {فوتبال} ایران همراه خود تخلیه پیامی در داخل صفحه وب شخصی شده شخصی همراه خود تخلیه پیامی “خداحافظی” شخصی را معرفی شد. او می رود حتی صفحه وب اینستاگرام شخصی را {حذف} کرد به همان اندازه نماد دهد علاقه مند به ای به پاسخگویی به این پیام ندارد.

گل محمدی حالا پس به دلیل قبلی روز تعطیلی به دلیل پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود راه اندازی روال تمرین این خدمه در داخل 12 ماه اخیر، در داخل مشاهده پرسپولیس حاضر شد به همان اندازه حواشی خداحافظی شخصی را ترکیبی بندی تدریجی.

خدمه {فوتبال} پرسپولیس ۱۶ فروردین در داخل هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم لیگ برتر {فوتبال} ایران میهمان شخصی است.

انتهای پیام