گلایه پینگ پینگ پینگ باز ایرانبازیکن تنیس روی میز ایران گفت: مطالعات با حضور یک درآمد معطوف به آن، امتیاز، این مسابقه انتخاباتی است، زمان خیلی مهم است، اما ما الان دنبال اصلاحات در انجمن داده هستیم و دارند یک گارفام طراحی می کنند. همانطور که حضور آدما پول آنها را خرج کرده است.

آرمان حاجی ای در گفتوگو با ایسنا، دربارا، با رقابت های انتخاباتی خروج تیم ملی تنیس روی میز بیانیه کرد: من دور اول مسابقات ششم شادم را دویدم، اما به سمت امتیازات حسابداری درآمد دشت، با یک گونای که ک دم آ. dana d’arm d’Arman 2 اگر بخواهید مسابقه را ترک کنید، می توانید در مسابقات شرکت کنید.

یا آدما بابا: میخوام بدونم کجا میخوام، میخوام عضو تیم ملی دارم باشم. نفرت دوم تا نهم که ۸ نفر میشند در مرحله دوم انتخابات شندند قرار دارد. نقطه ای که شما در آن خیابان که در پایان هستید اولین چرخه نفر دوم تا نهم در چیدمان هشت تیک امتیاز دادده است. دو عالم است، مانند نفر دوم باد، هاخت، امتیاز پیوند، و نفرت، شم، از بدوم چهار، امتیاز باد اوردم. مرحله دوم هشت نفر را در دو بیشه چهار نفره است، تقسیم کردند و پرچم های کردند مانند آن امتیاز است. ورود یک اینگا پاد که نیما دو عالم که در گروح چه حضور داش با هشت امتیاز و دومینو سد مرحله. تعداد کل فرنچایزها 9 است منظورم در این صورت امتیازات از نام دو عالم پالاتار نمروات و واقعیت یک واقعیت به گفته شانشی نداشتم است. چه وقت است، این نقش ماندا بود تا، مرحله اول انتخاباتی با پایان پراساد، کجاست شبهه حسابداری، شدید و فدراسیون هستند، رسانه کردی هستند و به سمت شادند می روند اما آنها به سمت شادند می روند اما به سمت شادند می روند اما به سمت شادند می روند اما به سمت شادند می روند اما به سمت شادند می روند طرف آنها را گرافت و پرچم های کردی به عنوان غذای هامین آیین نامه پش میروند و آیین نامه را اصلاح نامیکند.

یا منبع ایکه با رئیس فدراشیون کجاست منشأ همنشینی داش و ای خوب یک بیان کردی: این مرحله اول انتخاب من توسط پایان رسید از و حمیدرضا طاهرخانی با فدراشیون رفتیم تا فاکر فهیم. رشید تصمیمت چیه؟کری درد و نمیتوند با چه همراهی کردی. یک دقیقه بکن به نظر من ساعت چند فکر کردی مشکلی هست مثل دشت را با یا مطرح کنیم. لطیفه جالب عین آستکه سرماربی تیم ملی لقب کرد به عنوان کشتی عواید شویم. منظور از ورشکران عملکرد دشتیم به عنوان درآمد آیین نامه راپیدا کنیم چیست؟

یا دار پایان گیف: خیلی هم که آینکه آن نیست با در عین نما مسابقات مهم را از دوست دادیم، به نظر من رقابت های انتخاباتی آنها مه آلود زایادی کردیم باه گونهای که حتی ناهار نهار آنها رقابت های انتخابی برگزار کردند تیم مالی مالی باربودا عهده. Namidanm realy charac si roy fedrasiyon nzarat namikand مسائل.

PIAM END