گفتگوی عالی هیات عمانی همراه خود انصارالله درمورد توسعه شومینه‌بس در داخل یمنعالی هیات عمانی همراه خود جنبش انصارالله در داخل صنعاء توسعه شومینه بس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری صلح در داخل یمن را مورد بررسی اجمالی قرار داد.

به گزارش ایسنا، به نقل به همین دلیل خبرگزاری یمنی سبأ، هیات عمانی همراه خود مهدی المشاط، رئیس شورای مهم سیاسی جنبش انصارالله همراه خود حضور محمد عبدالسلام، رئیس هیات مذاکره کننده انصارالله دیدار کرد.

{در این} دیدار، تحولات کنونی در داخل یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز تحولات توسعه سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه شومینه بس ادعا شده مشتاق در مورد گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم اجرای فشرده بندهای آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز مشکل‌های عمان جهت نتیجه گیری صلح اطراف در داخل یمن مورد بررسی اجمالی قرار گرفت.

{در این} دیدار، مهدی المشاط بر موضع چسبیده نسبت به برقراری صلح عادلانه‌ای کدام ممکن است افراد یمن خواهان آن قرار است هستند کدام ممکن است درخواست شده است‌های ممکن است برای {آزادی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال را محقق سازد، تاکید کرد.

پیشتر وزارت خارجه عمان معرفی شد کدام ممکن است جنبش انصارالله ۱۴ شخص بین المللی بازداشت شده را در داخل چارچوب مشکل‌های میانجی‌گری مسقط در داخل خصوص مساله یمن آزاد کرد.

انتهای پیام