گزارش یونیسف دانستن درباره افزایش 2 برابری کشته شدن کودکان فلسطینی در نبرد‌هاصندوق کودکان ملل متحد موسوم به یونیسف صحیح در این دوم(سه شنبه) در گزارشی ادعا کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری میلادی ۱۳ کودک فلسطینی کشته شدند.

به گزارش ایسنا،‌ به نقل اجتناب کرده اند روسیا الیوم، ادیل خضر،‌ سرپرست جهان‌ای یونیسف در غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال آفریقا ادعا کرد کدام ممکن است در جدا خصوصی کشته شدن کودک فلسطینی ۱۳ ساله در بیت لحم، انواع کودکان فلسطینی کشته شده در این هفته به ۳ تن رسید.

وی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری میلادی ۱۳ کودک فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند کدام ممکن است این انواع نسبت به سال قبلی نزدیک به 2 برابر به شبیه به اندازه حد زیادی شده است.

 خضر در جدا خصوصی ابراز اولویت اجتناب کرده اند تاثیر این تنش‌ها بر کودکان تاکید کرد کدام ممکن است حقوق کودکان جزء حقوقی است کدام ممکن است باید همه طرف‌ها به آن است احترام بگذارند.

وی علاوه بر این در جدا خصوصی اشاره به هدف قرار تکل کودکان، ذکر شد؛ تحمل هیچ شرایطی نباید کودکان را مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت‌ قرار داد.

پیشتر یونیسف ادعا کرد کدام ممکن است هیئتی اجتناب کرده اند “ابتکار اکو خاورمیانه”، بازوی انسانی اتحادیه اروپا در غرب آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال آفریقا، هفته قبلی اجتناب کرده اند مدارس اخیر ترتیب کردن شده غزه بازدید کرد.

این گروه بشر دلپذیر افزود: به لطف حمایت اتحادیه اروپا، یونیسف توانسته اقدامات موثری در حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به کودکان فلسطینی جهت باور بخشیدن به از ملزومات آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل آنها انجام دهد.

 انتهای پیام