گروه ملل به تقاضا مسکو برای نشاط هسته ای پاسخ دادگروه ملل به تقاضا روسیه برای نشاط هسته ای پاسخ داد. مسکو اجتناب کرده اند آژانس در سرتاسر جهان نشاط اتمی خواست به شبیه به اندازه کار خصوصی را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بفهمد چه کسی است به نیروگاه زاپوریژیا حمله کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند آرتی، سخنگوی دبیرکل گروه ملل متحد ذکر شد: گروه ملل بالقوه ایجاد اشخاص حقیقی پایین اوج حمله ها به نیروگاه اتمی زاپوریژیا را ندارد.

روسیه اجتناب کرده اند آژانس در سرتاسر جهان نشاط اتمی تقاضا شده است است به شبیه به اندازه وظایف خصوصی را به درستی انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراف تنبل کدام ممکن است گلوله باران توسط اوکراین به انگشت آمده است. به آموزش داده شده است وزارت حفاظت روسیه، حدود 30 پرتابه به نیروگاه اصابت کرده است.

تصویر نشاط هسته‌ای RosAtom ذکر شد کدام ممکن است آسیب به ذخیره‌سازی سوخت خوردن‌شده این بالقوه نزدیک به فاجعه است. مسکو ذکر شد مشهود است کدام ممکن است حمله اجتناب کرده اند شهر مارگانتس تحمل مدیریت اوکراین به انگشت آمده است، در جدا خصوصی این جاری آژانس اجتناب کرده اند اشاره کردن عنوان آن خودداری کرد.

فرهان حق، معاون سخنگوی دبیرکل گروه ملل متحد، آنتونیو گوترش به خبرنگاران ذکر شد: ما هیچ راهی برای ایجاد اینکه چه کسی است این حمله ها را انجام داده است، نداریم. حق در جدا خصوصی اشاره به اینکه دبیرخانه در جدا خصوصی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی نشاط اتمی “اولویت‌های مشترک” داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه طرف‌ها تقاضا شده است است آتش‌بس را در محاصره زاپوریژیا متوقف کنند، افزود: ما می‌خواهیم این حمله ها قطع شود.

Rosatom هشدار داده است کدام ممکن است آسیب به ظروف سوخت خوردن شده باعث تخلیه داروها رادیواکتیو در جو تبدیل می تواند کدام ممکن است مجازات ها غیر قابل پیش دهانه بینی در پی ممکن است داشته باشد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه گفتند کدام ممکن است آژانس باید به طور مناسب به وظایف خصوصی حرکت تنبل.

زاخارووا ذکر شد: ایجاد شده است چون منصفانه نهاد در سرتاسر جهان اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه، [آژانس انرژی اتمی] در نهایت باید اجتناب کرده اند محکومیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های انتزاعی برای توقف بمباران زاپوریژیا با منافذ و پوست ایجاد مقصران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاره واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح به افرادی کدام ممکن است این حمله ها را انجام می دهند، شکاف گرفت. این خواستن به اراده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت دارد. ما واقعاً امیدواریم کدام ممکن است آنها عنوان ببرند.”

زاخارووا علاوه بر این افسران های غربی را متهم کرد کدام ممکن است “چک سفید” را به افسران کی یف به انگیزه “یکپارچه امتحان شده های بی رحم خصوصی برای وارد کردن خسارات جبران ناپذیر به زاپوریژیا” داده اند.

این حمله ها اولین حادثه غول پیکر در Zaporizhia اجتناب کرده اند اوایل سپتامبر بود، روزی کدام ممکن است آژانس در سرتاسر جهان نشاط اتمی ناظران ابدی را مستقر کرد. به آموزش داده شده است رناته کارچا اجتناب کرده اند افسران صحیح روس اتم، بازرسان آژانس در سرتاسر جهان نشاط اتمی به در جدا منصفانه کارشناس روسی روز دوشنبه خسارات وارده را ارزیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانستند متوجه شوند کدام ممکن است حمله توسط طرف اوکراینی به انگشت آمده است. این گزارش مجدد به مقر آژانس در سرتاسر جهان نشاط اتمی کشتی شده است.

انتهای پیام