کنوانسیون پرسه زدن « جاماندگان اربعین » در ملایر برگزار تبدیل می تواندایسنا/ همدان رئیس اداره کالا اسلامی شهرستان ملایر اجتناب کرده اند برگزاری کنوانسیون جاماندگان اربعین در ملایر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این کنوانسیون در 2 محور در جدا خصوصی حضور خیل عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) کدام ممکن است نمی توانند برگزار شود. برای اربعین برو

حجت الاسلام روح الله نجفی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، برگزاری چنین این سیستم هایی را مرتب سازی جهاد تبیینی برای شناخت بدون در نظر تکل اصولاً سنت حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر وحدت مسلمانان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: کنوانسیون غول پیکر زیارت اربعین نمادی اجتناب کرده اند وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگانگی بین شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان جهان.

وی در جدا خصوصی اشاره به برگزاری کنوانسیون جاماندگان اربعین در شهرهای مختلف ملت ذکر شد: امسال کنوانسیون جاماندگان اربعین در شهرستان ملایر برگزار تبدیل می تواند.

نجفی یکپارچه داد: این کنوانسیون در جدا خصوصی حضور اقشار مختلف افراد، هیئت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزاداران حسینی اجتناب کرده اند 2 طرف در جهت میدان امامزاده عبدالله (ع) ملایر برگزار تبدیل می تواند.

وی تصریح کرد: این 2 بزرگراه برای ادغام کردن میدان امام حسین(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان آزادگان در جهت میدان امامزاده عبدالله(ع) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجمع عظیم جاماندگان اربعین در میدان امامزاده عبدالله(ع) برگزار تبدیل می تواند.

نجفی در جدا خصوصی اشاره به برگزاری این کنوانسیون اجتناب کرده اند میدان آزادگان به شبیه به اندازه بهشت ​​هاجر در سال های در قبلی اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا، ذکر شد: در جدا خصوصی ملاحظه به تمدید شده بودن مسافت این مسیر، مقرر شد مسیرهای امسال حال در شهر باشد.

رئیس اداره کالا اسلامی ملایر برپایی ایستگاه های صلواتی، پذیرایی اجتناب کرده اند عزاداران حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مبلغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون برای پاسخگویی به سوالات شرعی افراد در مسیر صحیح حرکت کنید را اجتناب کرده اند جمله این سیستم های این کنوانسیون در مسیر صحیح حرکت کنید پرسه زدن برشمرد. .

وی علاوه بر این در جدا خصوصی ادعا اینکه همزمان در جدا خصوصی اربعین حسینی مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در سایر مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکایای شهرستان ملایر برگزار شد، افزود: این این تکنیک ها برای ادغام کردن عزاداری، meting out نذورات، سخنرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرائت دعا است. .

نجفی علاوه بر این برپایی روضه های خانگی، اعزام هشتاد مبلغ به مناطق مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، برگزاری شکاف های دیجیتال قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیل خوانی در مساجد را اجتناب کرده اند تولید عکس این سیستم های کالا اسلامی برشمرد. . موسسه در دهه آخر ماه صفر. مالاریا اندیشه در مورد می آید.

رئیس اداره کالا اسلامی ملایر در نهایت به تجمع عظیم عزاداران حسینی در روزهای 28 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29 صفر در این شهرستان اشاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: این کنوانسیون نیز در جدا خصوصی حضور هیئت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد برگزار تبدیل می تواند.

انتهای پیام