کنعانی: خواه هر دو 9 افسران آمریکا محافظت خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خورده خصوصی در قبال ایران را اصلاح خواهد کرد؟


کنعانی: آیا دولت آمریکا سیاست اشتباه و شکست خورده خود در قبال ایران را اصلاح خواهد کرد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: افسران آمریکا سابقه مداخله ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودتا علیه ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران های بی طرفانه را دارد.

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در سالگرد کودتای 28 مرداد در توییتی نوشت: افسران آمریکا سابقه مداخله ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودتا علیه ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران های بی طرفانه را دارد. کودتای 28 مرداد 1332 علیه حکومت سراسری ایران الگوی بارز این قبلی تاریخی سیاه است. خواه هر دو 9 افسران آمریکا محافظت های نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست خورده خصوصی در قبال ایران را اصلاح خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حقوق مشروع افراد ایران احترام خواهد گذاشت؟

انتهای پیام