کمیسیون اروپا: در جاری ارزیابی پاسخ ایران هستیمکمیسیون اروپا ادعا کردن کرد کدام ممکن است پاسخ ایران به پیشنهادهای آمریکا در خصوص احیای برجام را بدست آمده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری ارزیابی آن است.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند رویترز، کمیسیون اروپا روز جمعه در جدا خصوصی ادعا کردن بدست آمده پاسخ ایران به استراتژی ها آمریکا در خصوص توافق برجام، ادعا کردن کرد کدام ممکن است انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در جاری ارزیابی پاسخ ایران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی یکدیگر گفتگو خواهند کرد. به یکدیگر کسب اطلاعات در مورد راه جلو

به گزارش رویترز، جوزپ بورل، در مدیریت محافظت خارجی اتحادیه اروپا نیز در ادعا ای ادعا کردن کرد: قابل ارزیابی با در همه زمان ها راه جلو در جدا خصوصی تصویر کنندگان در توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا گفتگو خواهیم کرد.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح در امروز (جمعه) اجتناب کرده اند حاضر بازخورد جمهوری اسلامی ایران در خصوص پاسخ آمریکا به محتوای متنی پیش نویس توافقنامه لغو احتمالاً تحریم ها خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: محتوای متنی ارسالی در جدا خصوصی هدف بالا دادن مذاکرات رویکردی سازنده دارد.

ساعاتی پس اجتناب کرده اند پاسخ ایران به انریکه مورا، معاون در مدیریت محافظت خارجی اتحادیه اروپا، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، امتحان شده کرد توپ را در زیرین ایران پرتاب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد کدام ممکن است پاسخ تهران “سازنده” نبوده است.

پاتل در جدا خصوصی صدور ادعا ای صحیح مدعی شد: در جاری تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی هستیم [نظرات ایران] ما هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق اتحادیه اروپا پاسخ خواهیم داد، در جدا خصوصی این جاری متاسفانه این [پاسخ ایران] سازنده نبود.

محمد مرندی مشاور خدمه مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین در امروز در توییتی نوشت: ایران طبق وعده خصوصی پاسخ داد. اکنون زمان آن است کدام ممکن است خدمه بایدن انتخاب از برجسته است بگیرد. برای آمریکا، “سازنده” به معنای پذیرش شرایط آمریکا است. (سازنده) برای ایران به معنای بدست آوردن به 1 توافق متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت است. اگر آمریکا انتخاب درستی بگیرد، توافق ممکن است برای سرعت منعقد شود.

میخائیل اولیانوف، مشاور روسیه در گروه های در درجه بین المللی نیز در صفحه توئیتر خصوصی ادعا کردن کرد: ایران پاسخ خصوصی را به فینال استراتژی ها آمریکا در خصوص پیش نویس احیای برجام حاضر کرد. به تذکر می رسد داشته باشد آشکارا استراتژی ها ایران جاه طلبانه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت وجود آرزو سیاسی اجباری برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وین قابل پذیرش است.

انتهای پیام