جنایتکار را رئوس مطالب کنیدایسنا / البرز پلیس توجه الفرداس همراه خود تخلیه تصویری به دلیل زنی کدام ممکن است همراه خود وعده اکتسابی رهن قرض الحسنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارت بانکی برای گرفتن فراهم می کند خودت کار کن 23 شهروند را فریب اطلاعات است، به دلیل ساکنان پرسید کدام ممکن است نمی شود شخص او می رود را فریب اطلاعات است هر دو به این تعیین کنید؟ جهت ارجاع داده ها شهرستان جهت ساختار دعوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری ماده موضوع.

به گزارش ایسنا، به نقل به دلیل پلیس البرز، سرهنگ کامران مالکی، فرمانده انتطامی شهرستان شخص همراه خود ادعا این خبر اظهار داشت: تحقیقات پلیسی فردد به دلیل ورزش های سفارشی در داخل زمینه پاره کردن به دلیل ساکنان همراه خود وعده اخذ رهن های کلان مطلع شد. ماده موضوع در داخل اصل {کار} آنها خواهند شد قرار دارد.

وی افزود: ارزیابی‌های مباحث تأیید شد کدام ممکن است شخص جنایتکار همراه خود ایجاد اشخاص حقیقی متقاضی رهن، وعده اخذ رهن‌های کلان را اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مالباختگان پول نقد اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آنها خواهند شد پاسخی نداده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس اظهار داشت: کارآگاهان همراه خود ایجاد مخفیگاه متهم در داخل فردس در داخل اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها را به پلیس توجه منتقل کردند.

سرهنگ مالکی در داخل خاتمه اظهار داشت: پلیس توجه فرداس در داخل اجرای اصل بازپرس بخش {نهم} جیب دادگاه عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب این شهرستان {تصویر} این متهم را حتی در داخل صورت فریب ساکنان آشکار خواهد کرد. این شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به دلیل این طریق ماده موضوع را مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده موضوع را به تحقیقات شهرستان ارجاع دهد.

انتهای پیام