کری بار تولید عکس در NBA رکورد زدفوق ستاره کارمندان بسکتبال گلدن استیت وریرز دهمین تصویر کننده قبلی تاریخی فینال های NBA شد.

به گزارش ایسنا، 2 کارمندان گلدن استیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستون سلتیکس در فینال سری رقبا های لیگ بسکتبال NBA در این فصل به مصاف یکدیگر رفتند کدام ممکن است نتیجه آن رکوردی تولید عکس توسط ابرستاره های “استفن کری” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “دیاموند گرین” بود. گلدن استیت است.

در پنجمین ورزشی فینال کدام ممکن است وریرز در گلدن استیت در جدا خصوصی نتیجه این 2-3 پیروز شد، استفن کری در جدا خصوصی هشت پاس گل تولید عکس به مقام دهم قبلی تاریخی فینال های NBA رسید. دریم لند گرین تولید عکس ستاره گلدن استیت در جدا خصوصی شش پاس گل در گروه هفتم جدول قرار گرفت.

دریم لند گرین به شبیه به اندازه کنون 210 پاس گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفن کری 196 پاس گل در فینال های NBA داده اند. در این گروه بندی «مجیک جانسون» در جدا خصوصی 584 پاس گل در جایگاه اول، «لبرون جیمز» در جدا خصوصی 430 پاس گل در گروه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید «باب کوزی» در جدا خصوصی چهارصد پاس گل در گروه سوم قرار دارند.

انتهای پیام/