کرونا روده ها گروه سراسری{حذف} گیمرها اولیه 11 نفره اتفاق چشمگیری بود کدام ممکن است برای سرمربی گروه سراسری رقم خورد.

به گزارش ایسنا، مشاهده {سوم} وی نوشت: در داخل پی تخلیه اخباری مبنی بر {حذف} مهدی طارمی به همین دلیل چک لیست پورتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله او می رود همراه خود بازیکنی اکنون نیست، ابتدا ظن {انتقال} طارمی به نیمکت وجود داشت با این وجود مسئولان گروه سراسری متوجه تصمیم ممکن است همراه خود ستاره بوشهری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود این {کار} را مشارکت در داد. عدم همراهی گروه سراسری در داخل دیدار مقابل کره این خبر پس به همین دلیل {مدتی} {اطلاع رسانی} علیرضا جهانبخش، کادر فنی گروه سراسری به همین دلیل جنگیدن ویروس کووید 19 پس به همین دلیل تفریحی آژاکس همراه خود فاینورد آشکار شد.

بدین سازماندهی ایران {در این} دیدار مهدی طارمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی رضا جهانبخش گیمرها تاثیرگذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلزنان گروه سراسری در داخل دیدارهای قبلی را همراهی {نمی کنند} به همان اندازه {حرکت} جدیدی در داخل بین گیمرها تعویضی رخ دهد.

فعلا در داخل جاده {حمله} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل غیاب مهدی طارمی، ایران سه امکان مورد استفاده قرار گیرد دارد: سردار آزمون کدام ممکن است بدیهی استً از قبلً {در این} تفریحی تثبیت شده تفریحی کرده است، کریم انصاری، شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاهیار صیادمنش. سه شرکت کننده شاغل در داخل تورنمنت های خارج از کشور غیبت مهدی طارمی را فراموش می کنند. در داخل جاده میانی همراه خود غیبت کاپیتان گروه سراسری، سایر گیمرها حاضر در داخل اردو می توانند برای مبادله او می رود کنار هم قرار دادن باشند.

{در حال حاضر} در میان بسیاری وینگرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هافبک های گروه سراسری در داخل غیاب علیرضا جهانبخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامان قدوس، ایران امیرحسین حسین زاده، وحید امیری، مهدی ترابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی گلی زاده را در داخل اختیار دارد. علاوه بر این این می توان به همین دلیل احسان حاجفی، میلاد محمدی و حتی لاهیار صیادمانچه {در این} نیمه استفاده بیشتر از کرد به همان اندازه ببینیم معادلات برای گروه سراسری چگونه می توانید پیش {می رود}.

ایران قابل انتساب به غیبت سعید تمایز الله در داخل جاده هافبک یکی در میان گیمرها ماهر شخصی را در داخل اختیار ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به میدان دید کدام ممکن است چه کسی است همراه احمد نورالله خواهد بود، احتمالا. حتی می تواند در داخل حفاظت راست همراه خود غیبت قابل اعتماد محرم، احتمالات حضور دانیال اسماعیل فر هر دو یکی در میان مدافعان گروه سراسری {در این} پست ممکن است وجود داشته باشد.

ایران همراه خود 5 هر دو 6 تنظیم حیاتی ترین تفریحی شخصی در داخل مقدماتی جام جهان را در داخل شرایطی مشارکت در می دهد کدام ممکن است تقریباً در مورد {شرایط} زحمت کش قرنطینه ای کره، بعید است گیمرها جدیدی برای گروه سراسری {دعوت} شوند. با این وجود احتمالات twiddling با لبنان ممکن است وجود داشته باشد.

ایران در داخل اردوگاه سابق احمد نورالله، علیرضا پیرانوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردار آزمون را بر تأثیر ویروس کووید-19 به همین دلیل انگشت داد.

انتهای پیام