تاسیسات تولیدی کاهش بتن لامرد پس به همین دلیل سه 12 ماه به استفاده از می رسدایسنا/ پرشیا شهردار لامرد به همین دلیل بهترین راه اندازی تاسیسات تولیدی تأمین اجزا بتنی پس به همین دلیل سه 12 ماه همراه خود رهن 800 میلیون تومانی {در این} کلان شهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: 30 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 770 حاشیه از تک حاشیه از در داخل تاسیسات تولیدی اجزا بتنی تأمین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه به خودکفایی رسیدیم.

جوکار زمان همراه خود مقوله ای اینکه همراه خود بهترین راه اندازی واحد تأمین سنگفرش در داخل تاسیسات تولیدی اجزا بتنی شهرداری لامرد، 12 ماه بلند مدت کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معابر آن خواهد شد آسفالت می تواند، افزود: در داخل 12 ماه بلند مدت (1401) وجوه شهرداری لامرد 45 میلیارد است. تومان نسبت به 12 ماه قبلی مخصوصاً فقط در مورد 2 برابر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به 100 میلیارد تومان رسید کدام ممکن است {در حال حاضر} 22 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید 78 شانس آن خواهد شد به اقدامات عمرانی اختصاص دارد.

به گزارش ایسنا به نقل به همین دلیل شهرداری لامرد، مشاور شهرداران فارس در موضوع دلیل پشت بهبود وجوه 12 ماه 1401 شهرداری لامرد بدون در نظر گرفتن کسری وجوه در داخل 12 ماه جاری، ذکر شد: یکی در میان توضیحات بهبود وجوه وجوه دارایی ها درآمدی جدیدی است کدام ممکن است شهرداری در داخل عناوین درآمدی پیشگویی کردن کرده است.

شهردار لامره ممکن است حتی افزود: بازپرداخت ویژه در داخل 12 ماه 1401 شناسه شهرداری اشخاص حقیقی است تخصصی ایجاد می کند گام های معکوس (به همین دلیل بهترینها باز کردن ترین)، در داخل سه ماهه اول 12 ماه 40 شانس، در داخل سه ماهه دوم 30 شانس، در داخل سه ماهه {سوم} 20 10 است. شانس بازپرداخت در داخل سه ماهه چهارم 12 ماه اکرم لامرد.

جوکار ممکن است حتی در موضوع رفتن به میدانی به همین دلیل چالش های شهرداری لامرد، تصریح کرد: رشد آزادراه الشهید النعیمی (وارد کنید غربی مرداد) در داخل اصل {کار} قرار دارد. {جایی} کدام ممکن است 5000 متر تحمیل می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در داخل جاری اجراست.

وی شکسته نشده داد: برای قطعی است کدام ممکن است منصفانه لاین به لاین وارد کنید اضافه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف آن خواهد شد منطقه پارکینگ ماشین نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ ممکن است حتی {انتقال} فضای بی تجربه این جاده به {حاشیه} در داخل جاری مشارکت در است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگویی کردن می تواند این چالش در جریان 12 ماه 1402 به استفاده از می رسد.

شهردار لامرد {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی 30 سطل {زباله} به خوب ارزش 130 میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت گرفتن خودرو آلات ساختمانی به شهرداری لامرد همراه خود رهن 650 میلیون تومانی را به همین دلیل نه اقدامات به این شهرداری در داخل 12 ماه 1400 برشمرد.

جوکار ذکر شد: نقشه برداری اثیری لامرد تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شش ماهه اول 12 ماه 1401 پایان دادن شود.

وی به همین دلیل افتتاح بوستان مطهر شهدای گمنام لامرد همراه خود رهن مرحله یک 5 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 950 میلیون تومان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ایجاد این حیاط پشتی در داخل دوره شدید کوتاهی (4 ماهه) به راه اندازی شد با این وجود من می روم خیلی شلوغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی هستم. فضاهای صحیح برای اسکان، ورود به آب (آبشار)، روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافت 2 کیلومتری (شاتل) کوهنوردی {در این} توالی با عرضه می شود.

شهردار لامرد شکسته نشده داد: رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم نورپردازی ال ای دی در داخل تمامی جاده های کلان شهر لامرد ظرف مدت زمان 4 12 ماه در داخل جاری مشارکت در است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بخش اول 2 کیلومتری جاده الشهید نعیمی در داخل اصل {کار} قرار گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می تواند. پایان دادن شود.

جوکار همراه خود تاکید بر اجرای جاده های تک حاشیه از {در شهر} لامر تصریح کرد: اجرای بند انحرافی به اندازه 1200 متر در داخل مرحله کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای بند 800 متری احیای سقف شهر تک حاشیه از دارد. پایان دادن شد، به طور قابل توجهی تک طرفین، 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 136 میلیون تومان قرارداد شد.

انتهای پیام