روش ها به مقام «قرب نوافل» برسیم؟منصفانه درک بخش ذکر شد: یکی ‌به همین دلیل خواص مستحبات جبران نواقص انسان در داخل اجرای واجبات است. برای نمونه ممکن است به طور اضافی شخص خاص نماز شخصی را بخواند با این وجود همراه خود حضور مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلمه نباشد، یکی ‌به همین دلیل بهترین راه‌های جبران این ماده موضوع اینجا است کدام ممکن است بعد به همین دلیل اتمام نماز ،حرکت مستحبی کدام ممکن است عموماً معروف به تسبیحات حضرت زهرا(س) است را مقوله ای ‌تنبل، این حرکت نقص در داخل نماز را جبران می‌تنبل.

به گزارش ایسنا، در داخل دعای روز {بیستم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هشتم} ماه مبارک رمضان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من خواهم کرد النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من خواهم کرد بینِ الوسائل هر دو من خواهم کرد لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین.»

«خدایا خیلی زیاد کن بهره مرا در داخل آن قرار است به همین دلیل اقدام به مستحبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرامی‌دار در داخل آن قرار است به حاضر کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو افتخار داشتن امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس گردان در داخل آن قرار است وسیله‌ام به سویت به همین دلیل میـان وسیله‌ها، ای آنکه سرگرمش نکند اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سماجت اصرارکنندگان.»

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید سینایی درک بخش در داخل رئوس مطالب عبارت «اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من خواهم کرد النّوافِلِ» می‌گوید: نوافل به معنای مستحبات در برابر این فرایض مخصوصاً واجبات قرار دارد، به همین دلیل این‌ رو در داخل دعای درست در این لحظه به همین دلیل خدا می‌خواهیم کدام ممکن است بهره‌ ما به همین دلیل مستحبات را قابل توجه تنبل، در حقیقت واجبات را حتما مشارکت در می‌دهیم با این وجود به همین دلیل خدا می‌خواهیم کدام ممکن است مستحبات ما را فزونی ببخشد.

وی شکسته نشده داد: اگر نقصی در داخل مشارکت در واجبات باشد یا نباشد یکی ‌به همین دلیل بهترین راه‌های جبران‌ آن قرار است‌ مستحبات است، برای نمونه ممکن است به طور اضافی شخص خاص نماز شخصی را بخواند با این وجود همراه خود حضور مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلمه نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل معراج مومن کدام ممکن است یکسان نماز است غفلت ‌تنبل، یکی ‌به همین دلیل بهترین راه‌های جبران این ماده موضوع اینجا است کدام ممکن است بعد به همین دلیل اتمام نماز حرکت مستحبی کدام ممکن است عموماً معروف به تسبیحات حضرت زهرا(س) است را مقوله ای ‌تنبل، این حرکت نقص در داخل نماز را جبران می‌تنبل هر دو بعد به همین دلیل نماز عشاء به‌صورت نشسته 2 رکعت نماز نافله می‌توان خواند. حتی مطالعه نماز عصر می‌تواند نقطه ضعف‌های ما در داخل ‌نماز واجب را جبران ‌تنبل.

به مشاوره وی یکی ‌به همین دلیل خواص مستحبات جبران نواقص انسان در داخل اجرای واجبات است.

این درک بخش همراه خود مقوله ای اینکه مشارکت در مستحبات خواص یکی دیگر هم دارد، تاکید کرد: بعضی انسان‌ها به گونه‌ای اقامت می‌کنند کدام ممکن است پس به همین دلیل مشارکت در واجبات هرکاری می‌کنند در داخل آن قرار است‌ مستحبات است، به این معنا کدام ممکن است اگر بهترین راه می‌الگو، می‌نشینند، لباس مجلسی می‌پوشند، وارد مسجد می‌شوند مستحبات شبیه به آن قرار است را رعایت می‌کنند. اساساً مستحباتی تخصصی ایجاد می کند شیوه زندگی منصفانه شخص ممکن است وجود داشته باشد را مشارکت در می‌دهند.

حجت‌الاسلام سینایی ادای احترام به شد: علامه طباطبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ‌تعداد زیادی از بزرگان در داخل اقامت شخصی به گونه‌ای حرکت‌ می‌کردند کدام ممکن است مستحبات آنها خواهند شد به هم‌ مرتبط می‌شد. افرادی که این‌ مستحبات ‌ را رعایت می‌کنند به مقام «قرب نوافل» می‌رسند کدام ممکن است مقامی است تخصصی ایجاد می کند روایات آمده است «{کسی که} اقامت آن قرار است‌ به قرب نوافل برسد خداوند گوش، توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوارح او می رود می‌شود»، منظور روایات اینجا است کدام ممکن است شخص به سطح‌ای می‌رسد کدام ممکن است همراه خود چشمی می‌بیند خدابین، همراه خود گوشی می‌شنود خداشنو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دستی گرفته شده {کار} می‌تنبل کدام ممکن است انگشت خدا می‌شود.

وی افزود: خیلی کمتر {کسی} به این مقام انگشت پیدا می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کسی که} به این‌ سطح می‌رسد بعید است تخصصی ایجاد می کند اقامت خطا تنبل در نتیجه او می رود چشمی دارد کدام ممکن است خدایی می‌بیند، گوشی دارد کدام ممکن است خدایی می‌شنود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایی دارد کدام ممکن است کاری می‌کنند کدام ممکن است خدا رفیق دارد.

انتهای پیام