چه غذاهایی باعث مشکلات می شوند؟اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها میگرنی می توانند a باشکوه آزاردهنده باشند، تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند عواملی کدام ممکن است باعث تحمیل علائم می شوند، ضروری است.

به گزارش ایسنابرخی وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشیدنی ها می توانند باعث مشکلات هر دو حمله ها میگرنی شوند. متعاقباً ملاحظه به آنچه می خورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید می نوشید ارائه می دهیم در اختراع دلیل برای مشکلات هر دو میگرن کمک می تدریجی.

در یکپارچه، برخی اجتناب کرده اند وعده های غذایی، نوشیدنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موادی کدام ممکن است معمولاً در جدا خصوصی مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها میگرنی مرتبط هستند را در جدا خصوصی استناد هایی اجتناب کرده اند روزنامه پزشکی Everyday Health مورد بحث قرار خواهیم داد:

* شیرینی

متنوع اجتناب کرده اند افراد به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات بلافاصله پس اجتناب کرده اند بلعیدن کردن شیرینی دچار مشکلات می شوند کدام ممکن است این امر در نتیجه این ادراک تبدیل می تواند باشد کدام ممکن است شیرینی باعث مشکلات تبدیل می تواند باشد. در جدا خصوصی این جاری بالقوه است در همه زمان ها اینطور نباشد. متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر میگرن، صحیح در قبلی اجتناب کرده اند آغاز مشکلات، اشتهای زیادی به غذاهای خاص اجتناب کرده اند جمله شیرینی دارند. به عبارت تولید عکس، بلعیدن عالی تکه شیرینی بالقوه است هشداری برای آغاز مشکلات باشد 9 دلیل برای آن.

* اسپرسو

کافئین بیش اجتناب کرده اند حد ممکن است به طور استاندارد بالقوه است را تمایل مشکلات تدریجی. تحقیقات آرم می دهد کدام ممکن است برای کاهش خطر مشکلات، قربانیان به میگرن باید بلعیدن روزانه کافئین خصوصی را به 200 میلی خوب و دنج محدود کنند.

*گوشت فرآوری شده

نیترات ها کدام ممکن است شناخته شده چون داروها نگهدارنده در هات داگ، بیکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره استفاده می شوند، می توانند رگ های خونی را آشفته کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی اشخاص حقیقی باعث مشکلات شوند.

* بستنی

مشکلات از حداکثر بعد اجتناب کرده اند بلعیدن کردن بستنی به به شبیه به اندازه حد زیادی احتمال دارد پاسخ به سرما است، 9 خصوصی بستنی. “مشکلات بستنی” در جدا خصوصی گرمازدگی به شبیه به اندازه حد زیادی محتمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد معمولا در حدود 30 به شبیه به اندازه 60 ثانیه به بالا خصوصی می رسد.

* شیرین کننده های مصنوعی

شیرین کننده های مصنوعی قابل ارزیابی با آسپارتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوکرالوز در جدا خصوصی مشکلات در برخی اشخاص حقیقی شرح داده تبدیل می تواند باشد. در جدا خصوصی این جاری، شواهد فعلی آرم می دهد کدام ممکن است آنها محرک مقاوم میگرن برای اکثر اشخاص حقیقی نیستند.

انتهای پیام