«چهره پرداز» در داخل فاز تهاجمی مسابقه میلنیوم بلژیکمستند «چهره پرداز» ساخته جعفر نجفی به فاز تهاجمی مسابقه بین‌المللی تصاویر حرکتی میلنیوم در داخل ملت بلژیک بهترین راه کشف شد.

به گزارش ایسنا، سیزدهمین فاصله مسابقه در سراسر جهان تصاویر حرکتی مستند میلنیوم به دلیل ١٥ به همان اندازه ٢٣ اردیبهشت {در شهر} بروکسل ملت بلژیک برگزار می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند  «چهره پرداز» به کارگردانی جعفر نجفی در داخل فاز تهاجمی این مسابقه برجسته همراه خود نه آثار به رقبا خواهد صنوبر.

مستند سینمایی چهره پرداز حضور در داخل مسابقه های بسیاری بین المللی  جوایز برجسته جایزه صفحه بحث منتقدان (فیپرشی ) به دلیل سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین مسابقه بین المللی ایدفا هلند، یکی از بهترین مستند مسابقه در سراسر جهان یاماگاتای ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از بهترین تصاویر حرکتی بلند پانزدهمین مسابقه در سراسر جهان سینما واقعیت را به بازو آورد.

انتهای پیام