چاپ شده تلویزیونی جیران به شبیه به اندازه اطلاع ثانوی متوقف شده استروابط عمومی فیلمو پس اجتناب کرده اند تایید توقف لحظه ای سریال جیران ادعا کردن کرد کدام ممکن است نیمه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم سریال عاشقانه جیران به شبیه به اندازه انتخاب قانونی چاپ شده نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند روابط عمومی فیلمو، «در پی اختلاف بین کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کننده سریال «آهوی ممکن است مارال» در جدا خصوصی تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان «جیران» چاپ شده این سریال مختصر متوقف شد.

فیلمو شناخته شده چون بستر چاپ شده این سریال ملزم به رعایت تصمیم قضایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بدون در نظر تکل زودتر اختلاف طرفین تعمیر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمو انتخاب داشته باشد جیران را برای علاقمندان به این سریال چاپ شده تنبل.

انتهای پیام