پیروزی مقابل آرژانتین عربستان را بست!پادشاه عربستان روز چهارشنبه را به انگیزه پیروزی ارزشمند مقابل آرژانتین تعطیل صحیح ادعا کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند رویا نیوز، گروه سراسری فوتبال عربستان در جام جهانی 2022 به پیروزی تاریخی کف دست کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانست در جدا خصوصی نتیجه 2 بر عالی مقابل آرژانتین به شیوع برسد.

سلمان بن عبدالعزیر آل سعود پادشاه عربستان در جدا خصوصی تقاضا ولیعهد این ملت مبنی بر تعطیلی روز چهارشنبه به رویداد پیروزی تاریخی مقابل آرژانتین موافقت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انگیزه است تمامی وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های دولتی، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … مدارس عربستان سعودی روز چهارشنبه تعطیل است.

گروه سراسری فوتبال عربستان در جدا خصوصی مکزیک، لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرژانتین همگروه است. در دومین دیدار این گروه مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان اجتناب کرده اند ساعت 19:30 به مصاف هم رفتند.

انتهای پیام