پیام آسایش قالیباف در داخل پی بیانیه سوگند خورده 2 طناز نیروهای سلحشور سپاه / آیین جنایت پیپساخ نخواه ماندمحمد باقر قالیباف در داخل پیامی بیانیه سوگند خورده 2 ده به همین دلیل نیروهای سلحشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راس آسایش اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق کرد: کجاست گنایت بای پساخ نخواحید ماند؟

به تماس گرفتن گزارش ایسنا، محتوای متنی پیام آسایش رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود روشن سازی {زیر} است:

« شناسایی خداوند {بخشنده}

موارد نه همراه خود پاهای سفکانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستارگان لشکرکشی مشکی در داخل هومه ماه دمشق چون دشمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاسم خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه مینا را می تاباند عمت اسلام د نیروی سلحشور مدافع حرم سپاه پاسداران کودتای اسلام {گرا}. ، 2 شهید احسان کربلایی پور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتزاد شهید ساعی.

دشمنان، کردال همواره، همراه خود انجم کجاست؟

مطمئنا توان با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش طاقت فرسا اینگستاخیها در داخل پیش بینی ایاد تروریستی، در مخالفت با مردمان خواهش بود، محور از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 مدافع داور حرم اینگونا، جنایات را پپساخ نخوهیند گدشت.

شناخته شده به عنوان تقدیم صلوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضیافت همراه خود پیشگاه حضرت باقیمانده الله اعظم ارواحنافداه، ملت شریف ایران، همرزمان در داخل اعضای خانواده دار سپاه پاسداران، رفقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوادا معاذ شهیدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارواحنا له الو درجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همجواری. ، عرفات ارواز ارحاز، شهد عروه متوجه شد نصرت شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نبودی} رادیکال دشمنان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت علیهم السلام، خواهش بود.

محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

PIAM END