پورغلامی: جای ملوان در لیگ برتر تمیز بود/ معلم محکم به کارمندان سراسری بدهیدمنصفانه پیشکسوت فوتبال می گوید کارمندان سراسری فوتبال ایران باید بدون در نظر تکل زودتر به موقعیت خصوصی پی ببرد.

فرهاد پورغلامی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی ایسنا، کسب اطلاعات در مورد صعود ملوان به لیگ برتر اظهار کرد: به کادرفنی، همه اعضای کارمندان ملوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی مازیار زارع، دکتر نوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوررشید تبریک می گویم. تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین اجتناب کرده اند آقا کافی است. پوررشید ایجاد شده است چون اسپانسر کدام ممکن است حمایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انبساط ملوان a باشکوه تاثیرگذار بود. جای ملوان در لیگ برتر تمیز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالیم کدام ممکن است ملوان در جدا خصوصی سابقه خوبش توانست به لیگ برتر راه پیدا تدریجی. لیگ برتر نسبت به لیگ های زیرین a باشکوه زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کارمندان را خوشایند ببندند.

وی در خصوص مشکلات مالی ملوان در فصل جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور این کارمندان در لیگ جلو ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند راهکارهای بقای ملوان در لیگ برتر تعطیل خوشایند این کارمندان است. آنها به شبیه به اندازه حد زیادی اوقات هستند تعدادی از سرباز خوشایند فریب دادن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است منصفانه امتیاز a باشکوه خوشایند برای او هر دو او است. ملوان باید ساختار کارمندان را دفاع کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید حداقل 6 تصویر کننده را فریب دادن تدریجی. همه مسئولان از بسته گلف باید بدانند کدام ممکن است منصفانه کارمندان لیگ شیوع باید پول خرج تدریجی. آنها باید کارمندان خوبی تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس حمایت شوند.

پورغلامی اضافه کرد: اگر این اتفاق به تعیین کنید عکس رخ دهد، احتمال سقوط موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برای هواداران قابل هضم نیست. ملوان در جدا خصوصی اساس ای کدام ممکن است دارد باید همه وقت در گروه اول فوتبال ایران باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انگیزه است مسئولان باید امتحان شده بیشتری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کارمندان را دفاع کردن کنند. نمی گویم قهرمان می شوند. باید حمایت های اجباری انجام شود به شبیه به اندازه آنها همه وقت در لیگ برتر باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حضور در ثابت بودن به نیمه بالای جدول در تذکر گرفته شده کنند.

وی کسب اطلاعات در مورد اوضاع مات فوتبال ایران ذکر شد: برای این فوتبال متاسفم چون مات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم نیست انتخاب گیرنده کیست. آنها اطلاعات قابل اعتمادی با توجه به کاری کدام ممکن است می خواهند انجام دهند حاضر نمی کنند. در این زمان کدام ممکن است ساده منصفانه اردوی جدا هم توصیه سازی در پیش داریم، چگونه هماهنگ کنیم؟ اگر به انگیزه ترتیب است، به شبیه به اندازه حد زیادی است اجتناب کرده اند منصفانه معلم محکم بهره مندی از.

انتهای پیام