پورحمیدی بی نهایت در آلومینیوم شدحسین پورحمیدی به عضویت ابدی شاگردان مهدی رحمتی درآمد.

به گزارش ایسنا، حسین پورحمیدی کدام ممکن است در 2 فصل قبلی دروازه بان گروه فوتبال آلومینیوم اراک بوده، به عضویت دائم شاگردان سیدمهدی رحمتی درآمد.

پورحمیدی کدام ممکن است در جدا خصوصی از تجهیزات گلف تراکتورسازی قرارداد داشت، در جدا خصوصی توافق 2 جانبه بین از تجهیزات گلف های آلومینیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتورسازی در جدا با شاگردان رحمتی ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید عکس پوریا آریاکیا به گروه تراکتورسازی اتصال.
انتهای پیام