پوتین: ما به همکاری در زمینه قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تسلیحات آسیب دیده نشده خواهیم دادپوتین تاکید کرد کدام ممکن است کشورش به همکاری های در سرتاسر جهان در زمینه های تنظیم زیست، قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تسلیحات آسیب دیده نشده خواهد داد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خصوصی در خوب واحد مجمع تنظیم زیستی ذکر شد: روسیه به همکاری های در سرتاسر جهان در زمینه های تنظیم زیست، قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کاهش تسلیحات آسیب دیده نشده خواهد داد.

رئیس روسیه تاکید کرد: علیرغم مشکلات حال در امور در امروز جهان، همکاری های در سرتاسر جهان در زمینه ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همکاری در زمینه های خاص کاهش قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات آسیب دیده نشده ممکن است داشته باشد. این اجتناب ناپذیر است.

وی علاوه بر این “رژیم نئونازی” در اوکراین را به فرماندهی فاجعه دونباس (شرق اوکراین) دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است تمام امتحان شده های مسکو برای تعمیر صلح جو این موضوع در جدا خصوصی شکست مواجه شد.

پوتین ذکر شد: این فاجعه نتیجه اقدامات ناسیونالیست های رژیم نئونازی (اوکراین) است کدام ممکن است در سال 2014 به زور توانایی را به بازو گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خصومت ها را علیه دونباس اذیت کردن کردند. 2 عملیات ارتش غول پیکر [در دونباس] در جدا خصوصی توپخانه، نیروی اثیری، از تجهیزات با استاندارد حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به چیزی است کدام ممکن است باقی مانده است در آنجا در جاری بروز است.

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد کدام ممکن است این سازمانی روسیه کمک خواهد کرد کدام ممکن است بالقوه است والدین دونباس است کدام ممکن است به آموزش داده شده است وی به شبیه به اندازه حد زیادی اجتناب کرده اند ارتش ماهر شجاعانه اجتناب کرده اند ملت خصوصی حفاظت می کنند.

انتهای پیام