پوتین: قصد نداریم اوکراین را نابود کنیم/ در جاری حاضر نیازی به حمله ها در عمق‌تر نیستولادیمیر پوتین اظهار داشت روسیه باید ظرف 2 هفته به فراخوان نیروهای ذخیره نوک دهد. در جدا با این این، به آگاه وی، روسیه “در جاری حاضر” هیچ این سیستم ای برای حمله ها اثیری در عمق تر بازگشت به حمله ها با استاندارد حرفه ای اخیراً در اوکراین ندارد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز اظهار داشت کدام ممکن است روسیه «در جاری حاضر» این سیستم‌هایی برای حمله ها اثیری در عمق‌تری دارد، بازگشت به حمله ها با استاندارد حرفه ای حال در اوکراین کدام ممکن است طی آن بیش اجتناب کرده اند 100 موشک دوربرد شلیک شد. . به اهدافی در در سرتاسر اوکراین شلیک کرد

پوتین سه هفته پیش اصل بسیج نیروهای کشورش را صادر کرد کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند پاسخ به “شکست روسیه” در میدان نبرد بود. وی علاوه بر این اجتناب کرده اند الحاق 4 استان اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح به استفاده اجتناب کرده اند سلاح هسته ای خبر داد.

اجتناب کرده اند آن زمان روسیه اولین سیگنال های آخرین انتقاد اجتناب کرده اند افسران را اجتناب کرده اند زمان اذیت کردن نبرد تبصره کرده است. در جدا خصوصی این جاری، پوتین اجتناب کرده اند انتخاب خصوصی حفاظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است جاده مقدم آنقدر تمدید شده است کدام ممکن است ساده سربازان قراردادی نمی توانند اجتناب کرده اند آن حفاظت کنند.

وی اظهار داشت 222000 اجتناب کرده اند 300000 ذخیره این سیستم ریزی شده در جاری حاضر بسیج شدند. وی در نشست خبری نوک اجلاس در قزاقستان اظهار داشت: این کار رو به نوک است. من می توانم معتقدم حدود 2 هفته تولید عکس تمام بازی های درمورد به بسیج نیروها به نوک می رسد.

پوتین قول داده است کدام ممکن است به بسیج بحث برانگیز کدام ممکن است تن هزار شخص برای نبرد در اوکراین فراخوانده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری اجتناب کرده اند آنها ملت را انصراف کرده اند، نوک دهد. بر مقدمه این گزارش، اجتناب کرده اند زمان صدور اصل پوتین، نیروهای روسی به اجتناب کرده اند بازو دادن مواضع خصوصی در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب اوکراین یکپارچه داده اند.

علاوه بر این ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در منصفانه واحد ویدئوی در منصفانه روز واحد اظهار داشت کدام ممکن است نیروهای کشورش تمام اراضی این ملت را پس خواهند گرفت. زلنسکی علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است در جدا خصوصی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرده است. وی با درجه انگیزه به شبیه به اندازه حد زیادی اظهار داشت: ما با توجه به جایگزین های همکاری به نفع ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد خصوصی صحبت کردیم. من می توانم معتقدم کدام ممکن است حضور در نتایجی کدام ممکن است می‌خواهیم بالقوه است.

در عین جاری، ولادیمیر پوتین می‌گوید اگرچه آنچه در نبرد صحیح در این دوم اتفاق افتاد خوشایند نیست، در جدا خصوصی این جاری اگر روسیه در فوریه به اوکراین حمله نمی‌کرد، وضعیت ناگوار همچنان تحت سلطه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً وضعیت برای روسیه شدیدتر می‌شد.

رئیس جمهور روسیه روز جمعه علاوه بر این تاکید کرد کدام ممکن است این ملت تمام اقدامات خصوصی را در اوکراین “خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح” انجام می دهد. پوتین کدام ممکن است این سخنان را در نشست سران جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق در قزاقستان از محسوس کرد، علاوه بر این به خبرنگاران اظهار داشت: اکنون نیازی به حمله ها در عمق نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما قصد نداریم اوکراین را نابود کنیم. ما این سیستم های عکس داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را دنبال می کنیم.

وی علاوه بر این به اولویت متحدان روسیه در خصوص نبرد این ملت در جدا خصوصی اوکراین اشاره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: به معنای دقیق عبارت هستند شرکای ما کنجکاوی مند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این درگیر زمان بیش از حد روابط روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین هستند در جدا خصوصی این جاری این موضوع تاثیری در روابط این ملت ها در جدا خصوصی کرملین ندارد. . به نحوی.

رئیس جمهور روسیه در بخشی تولید عکس اجتناب کرده اند سخنان خصوصی تاکید کرد کدام ممکن است هیچ این سیستم ای برای افزایش بسیج نیروها در کشورش ندارد. پوتین در این اتصال اظهار داشت: این سیستم جدیدی برای توسل به انرژی وجود ندارد. ما هیچ پیشنهادی اجتناب کرده اند سوی وزارت حفاظت اکتسابی نکرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان بیش از حد‌ای قابل پیش‌دهانه بینی نیازی به نیروی اضافی نمی‌بینم.

ولادیمیر پوتین روز جمعه پس اجتناب کرده اند نشست آسیای مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه در آستانه قزاقستان هشدار داد کدام ممکن است توصیه نیروهای ناتو در تصمیم مستقیم در جدا خصوصی ارتش روسیه اقدامی احمقانه است کدام ممکن است ممکن است در نتیجه “فاجعه جهانی” شود.

پوتین در پاسخ به این پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کدام ممکن است اگر اوکراین در آستانه شکست نبرد خصوصی در جدا خصوصی روسیه باشد، خواه هر دو 9 ناتو می‌تواند به اوکراین انرژی بفرستد، اظهار داشت کدام ممکن است آن منصفانه است گام آسیب رسان است کدام ممکن است می‌تواند به 1 فاجعه جهانی منجر شود. وی اظهار داشت: امیدوارم کسانی کدام ممکن است در این باره صحبت می کنند هوش کافی داشته باشند به شبیه به اندازه اجتناب کرده اند بروز چنین اقدام خطرناکی جلوگیری کنند.

رئیس روسیه علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است درک معنای عبارت “شکست” در ارجاع به فاجعه اوکراین حیاتی است. او انگیزه داد: «هرکسی می‌تواند آن را به گونه‌ای خاص تفسیر تنبل» را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود کدام ممکن است بالقوه است برخی این واقعیت را کدام ممکن است کریمه در سال 2014 به بخشی اجتناب کرده اند روسیه رای داد، شکست اوکراین بدانند. وی افزود: باید بفهمیم شکست یعنی چه.

رئیس جمهور روسیه نیز روز جمعه در پاسخ به سوالی دانستن درباره مذاکرات با درجه شک برای نوک دادن به نبرد بین 2 ملت به خبرنگاران اظهار داشت کدام ممکن است اوکراین اجتناب کرده اند تصویر در مذاکرات صلح امتناع می تنبل. او اظهار داشت کدام ممکن است افسران کیف “اظهار داشت کدام ممکن است می‌خواهد مذاکره تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیهی است کدام ممکن است می‌خواهد، در جدا خصوصی این جاری اکنون تصمیمی صحیح برای ممنوعیت آنها صادر کرده است.”

پوتین در مصاحبه در جدا خصوصی خبرنگاران خاطرنشان کرد کدام ممکن است در صورت اصلاح موضع اوکراین، بالقوه است اجباری باشد ملت ها اجتناب کرده اند جمله ترکیه میان مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف میانجیگری کنند.

پوتین بازگشت به شد کدام ممکن است روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در جریان مذاکرات در جدا خصوصی میانجیگری ترکیه در اواخر ماه مارس به 1 توافق اولین بازو یافتند کدام ممکن است ممکن است به خصومت ها نوک دهد. وی افزود: این قراردادها تقریبا صحیح بود. در جدا خصوصی این جاری به محض خروج نیروها اجتناب کرده اند کیف، مدیریت در کیف تمام تمایل خصوصی را برای گفتگو اجتناب کرده اند بازو داد.

انتهای پیام