پنتاگون: چین ایجاد سلاح های هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافوق صوت همراه خود {سرعت} شگفت انگیزی استپنتاگون ذکر شد چین ایجاد فناوری هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات مافوق صوت همراه خود سرعتی “حیرت انگیز” است.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، وزارت حفاظت آمریکا در این زمان (سه شنبه) معرفی شد کدام ممکن است چین ایجاد فناوری های هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیحات مافوق صوت شخصی همراه خود سرعتی «خارق العاده» است کدام ممکن است ایمنی آمریکا را خطر می تنبل.

به گزارش بلومبرگ، این مضامین در داخل گزارشی علنی شده است کدام ممکن است چارلز ریچارد، رئیس فرماندهی استراتژیک آمریکا، آرزو دارد روز سه شنبه در داخل منصفانه مونتاژ استماع غیرعلنی به سمت قانونگذاران یانکی فراهم کردن تنبل.

ریچارد فقط در مورد اولیه آزمایش منصفانه موشک بالستیک مافوق صوت دنده دار به سیستم مافوق صوت در داخل ژوئیه قبلی چین ذکر شد کدام ممکن است که ممکن است یک “دستاورد فنی همراه خود نتایج شدید برای پایداری استراتژیک” بود.

وی در داخل گزارش شخصی نوشت: این موشک 40000 کیلومتر را در داخل بیش به دلیل 100 {دقیقه} طی کرد کدام ممکن است {طولانی} ترین مسافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طولانی} ترین زمان پرواز در داخل بین {هر} سلاح تهاجمی در داخل بین {هر} کشوری است کدام ممکن است تا این مرحله بررسی شده است.

چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه هر کدام مهارت بدتر کردن یکجانبه {درگیری} را {به هر} مرحله به دلیل خشونت، در داخل {هر} جهان، دور جهان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل {هر} روزی دارند، {در این} صورت نظامی ایالات متحده آمریکا نه نمی‌تواند اعلام کردن تنبل کدام ممکن است “تهدید کم می‌ماند، به طور قابل توجهی در داخل زمان‌ها. به دلیل فاجعه‌ها.»

چین علاوه بر این بدتر کردن دردسر‌ها برای ایجاد پرتاب‌کننده‌های موشکی اخیر در داخل غرب ملت کدام هرکدام کدام شامل حدود 120 سیلو موشکی است، سرمایه‌گذاری زیادی در داخل فناوری تسلیحات مافوق صوت مشارکت در می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پکن {اجازه} می‌دهد موشک‌های بالستیک بسیار موثر را به قلمرو ایالات متحده آمریکا پرتاب تنبل. ریچارد ذکر شد. یونایتد.

انتهای پیام