پرسپولیس در داخل نیمه اول آلومینیوم را شکست داددیدار پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم در داخل مرحله اول چهارم باقی مانده جام حذفی در داخل نیمه اول به درآمد گل محمدی منجر به.

به گزارش خبرگزاری {دانشجویان} ایران، به همین دلیل مرحله اول چهارم باقی مانده جام حذفی {فوتبال} ایران، نیروی کار های پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراک علیوم به همین دلیل ساعت 20:30 در داخل ورزشگاه {آزادی} به مصاف هم رفتند کدام ممکن است این دیدار در داخل نیمه اول همراه خود شیوع 2 بر a 0 پرسپولیس منجر به.

احسان بهلاوان در داخل {دقیقه} 9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی ترابی در داخل {دقیقه} 45 + 3 (پنالتی) برای پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} در داخل {دقیقه} 21 برای آلومینیوم اراک گلزنی کردند.

مکان های کشنده ای

در داخل {دقیقه} {سوم} ضربه برحمیدی را میلاد سرلک خلاص شدن از شر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ریباند نیز کامپینیا همه چیز دوباره شوت زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برحمیدی توپ را ناتمام پاس داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروازه تیمش را بسته نرم افزاری نگه داشت.

گل: احسن بهلاوان در داخل {دقیقه} {نهم} ورزشی در سراسر محوطه جریمه صاحب توپ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضربه فنی دروازه آلومینیوم را باز کرد.

گل: آلومینیوم اراک در داخل {دقیقه} 21 باخت را جبران کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا {آزادی} پاس گل را به گل دوباره کاری کرد به همان اندازه اولیه گل تیمش باشد یا نباشد.

در داخل {دقیقه} 27 پرسپولیس همراه خود شوت راهی که در آن در اطراف ترابی دروازه برحمیدی را خطر کرد کدام ممکن است 2 موارد نه توپ را در داخل آغوش گرفت. در داخل {دقیقه} 38 امید عالیشاه همراه خود شوتی محکم دروازه آلومینیوم را سیگنال سر خورد، برحمیدی موارد نه محافظت دروازه تیمش بود. خوب {دقیقه} بعد توپ خطرناکی وارد محوطه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برحمدی موارد نه نفر اول صحنه شد.

آلومینیوم در داخل {دقیقه} 42 در داخل {حرکت} علی نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} جایگاه خوبی داشت کدام ممکن است ضربه {آزادی} خواستن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهری به سادگی توپ را در داخل آغوش گرفت.

در داخل {دقیقه} 1+45 شیرزد تیموروف در داخل درون محوطه جریمه همراه خود ضربه اوج به دستان میثم مجیدی افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داور سطح پنالتی را تأیید شد.

گل: مهدی ترابی در داخل {دقیقه} 3+45 موفق پنالتی به ثمر رساند.

ترکیبی پرسپولیس: احمد جوهری، فرشاد فرجی (سعید آقایی 23)، علی نعمتی، رامین رضاییان، وحدت حنانوف، کمال کامیبی نیا، میلاد سرلک، امید عالیشاه، احسان پهلوان، مهدی ترابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمیروف.

ترکیبی آلومینیوم اراک: حسن پورحمیدی، وحید محمدزاده، رامتین سلیمان زاده، مصطفی احمدی، علیرضا ناجی زاده، محمدعلی نژاد، میثم مجیدی، محمدرضا {آزادی}، میلاد فخرالدینی، اسماعیل شریفات، محمود غدیر حمتی (کارت بازی زرد).

انتهای پیام