پرسه زدن اربعین مظهر وحدت بین اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی استایسنا/ آذربایجان غربی امام جمعه نقده اظهار داشت: پرسه زدن اربعین زمینه ساز ایجاد حضرت مهدی (عج) است.

حجت الاسلام فصیح نیا در اظهار داشت وگو در جدا خصوصی ایسنا، افزود: پرسه زدن اربعین زمینه ساز پیروزی حق بر باطل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه ساز ایجاد حضرت مهدی (عج) است.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه پرسه زدن اربعین سیگنال اقتدار جهان اسلام است، تصریح کرد: این راهپیمایی جلوه ای اجتناب کرده اند وحدت بین اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب، شیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی است.

امام جمعه نقده اظهار داشت: تجمع بیش اجتناب کرده اند 20 میلیون نفری در راهپیمایی اربعین دل دشمنان را می لرزاند.

وی در جدا خصوصی اشاره به اینکه پرسه زدن اربعین یکی اجتناب کرده اند در جدا خصوصی سود ترین اعمال است، خاطرنشان کرد: این حرکت عظیم تصویر دهنده بیداری ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر دهنده تخلیه پیام عاشورا به جهانیان است.

حجت الاسلام فصیح نیا بازگشت به شد: برپایی موکب ها در مسیر زیارت اربعین در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق توسط غیرمسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان سنی تصویر اجتناب کرده اند عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی همه آزادی خواهان به امام حسین (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهش است.

وی یکپارچه داد: افزایش سالانه زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر کنندگان در اربعین تصویر می دهد کدام ممکن است راه امام حسین را نمی توان فراموش کرد.

انتهای پیام