پاسخ گروه ملل به قتل الظواهریسخنگوی دبیرکل گروه ملل به کشته شدن رئیس سابق القاعده در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در کابل پاسخ تصویر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل اجتناب کرده اند عربی21، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل گروه ملل متحد در سخنانی در پاسخ به ترور ایمن الظواهری، رئیس سابق القاعده، اظهار کرد: ما هیچ داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی با توجه به اینکه کجاست. الظواهری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه هر دو 9 در کابل بود هر دو در ما جای عکس نداریم، اجتناب کرده اند این خبر نداشتیم.

دوجاریک با توجه به تداوم کار با هم گروه ملل در جدا خصوصی طالبان در جدا خصوصی وجود اتصال در جدا خصوصی رهبران القاعده نیز ذکر شد: روابط ما در جدا خصوصی افسران کنونی کابل آسیب دیده نشده ممکن است داشته باشد.

وی آسیب دیده نشده داد: به خاطر ملت افغانستان به فشار بر طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها آسیب دیده نشده خواهیم داد.

دوجاریک افزود: علاوه بر این خواستن زیادی برای قیمت کاهش یافته با به نیازهای بشردوستانه کفگیرها افغانستان موجود است.

ایمن الظواهری، رئیس سابق القاعده، روز شنبه در حمله هواپیماهای با درجه سرنشین واشنگتن به کابل کشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه این خبر را ادعا کردن کرد.

انتهای پیام