پاسخ رحمتی به دیدار آلومینیوم اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نفت آبادانسرمربی خدمه فوتبال آلومینیوم اراک اجتناب کرده اند پیروزی مقابل صنعت نفت آبادان ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش ایسنا، مهدی رحمتی در نشست خبری پس اجتناب کرده اند اوقات فراغت در جدا خصوصی نفت آبادان کدام ممکن است در جدا خصوصی نتیجه منصفانه بر صفر به درآمد تیمش به بالا رسید، ذکر شد: به کادر فنی نفت آبادان تخلیه نباشید می گویم به خاطر جوانمردی، اوقات فراغت کنید، علاوه بر این اجتناب کرده اند گروه ایرالکو در از تجهیزات گلف شناخت می کنم کدام ممکن است شرایطی را فراهم کردند کدام ممکن است باعث شد مستقیم اجتناب کرده اند اراک به آبادان بیاییم، شرایط را برای درمانی خوشایند فراهم کردند.

وی آسیب دیده نشده داد: اجتناب کرده اند بازیکنانم هم تشکر می کنم کدام ممکن است در جدا خصوصی تمام توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط به تذکر می رسد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر می کنم کدام ممکن است این سه امتیاز را کسب کردند.

سرمربی خدمه فوتبال آلومینیوم اراک در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم شکوه در این دیدار ذکر شد: اوقات فراغت به هدف از گرما آنقدر اخیر بود کدام ممکن است در تذکر گرفته شده می کنم همه خدمه هایی کدام ممکن است به آبادان می آیند اوقات فراغت خوبی نخواهند داشت. در جدا خصوصی این جاری در تذکر گرفته شده می کنم ما سه وضعیت گل صددرصد داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده یکی اجتناب کرده اند آنها ترتیب به گل شد. صنعت نفت هم خیلی خوشایند اوقات فراغت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دقایقی کدام ممکن است ده نفره شدیم ما را تحمل فشار قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گهگاه جایگزین گلزنی پیدا کردند. به هر طریقی در این آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلیم نمی توان فوتبال بهتری حاضر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی خدمه های تولید عکس به همین جا بیایند در واقعً هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت جدید کادر فنی نفت آنها را به هم می زند.

وی علاوه بر این در پاسخ به سوالی مبنی بر نبرد موسسه مالی نفت در جدا خصوصی مسئولین حمل برانکارد ذکر شد: 60 به شبیه به اندازه 70 متر در جدا خصوصی محل نبرد شکاف داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توانم در این مورد صحبت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شبیه به اندازه حد زیادی است برای خصوصی بازیکنان با اشاره به آن صحبت کنند. در جدا خصوصی این جاری در جدا خصوصی اینکه نمی دانستم اجتناب کرده اند دوستانی کدام ممکن است برانکارد را جابجا کردند عذرخواهی کردم.

انتهای پیام