پاسخ خدمه فوتبال استان کرمان به ادعای مدیرعامل نساجیایسنا/ کرمان رئیس هیئت فوتبال استان کرمان می گوید علیرغم ساختار برخی امتیازات تنظیم ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب جذب کردن خصوص میزبانی کرمان در سوپرجام فوتبال ایران، شهر کرمان آمادگی درست برای میزبانی این دیدار را دارد.

مهدی جهانشاهی در ذکر شد وگو در جدا خصوصی خبرنگار ایسنا در خصوص میزبانی کرمان اجتناب کرده اند سوپرجام فوتبال ملت اظهار کرد: برگزاری این دیدار در کرمان در جدا خصوصی ملاحظه به فراهم بودن تمامی زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها موضوع پیچیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی نیست.

وی افزود: طبق صحبت های نوک دادن شده اجتناب کرده اند سوی مسئولان 2 خدمه، اجتناب کرده اند تذکر قابلیت اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری، شرایط پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت 2 خدمه در کرمان منعطف است.

جهانشاهی تصریح کرد: استراحتگاه های پارس، جهانگردی، کارمانیا، هیوا مجتمع های مسکونی شهر کرمان هستند کدام ممکن است هم خدمه های استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نساجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجزا اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی فدراسیون فوتبال کرمان را در خصوصی جای می دهند.

وی کسب اطلاعات در مورد ساختار ورزشگاه شهید باهنر شهر کرمان نیز ذکر شد: ورزشگاه شهید باهنر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این باغ این ورزشگاه در جدا خصوصی تایید فدراسیون فوتبال ایجاد شده است چون محل برگزاری مسابقات جام حذفی کرمان در فصل جاری لیگ برتر فوتبال راه اندازی شد شده است. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این تذکر این ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغ آن استاندارد می خواست را برای میزبانی اجتناب کرده اند این دیدار دارد.

جهانشاهی خاطرنشان کرد: خدمه فوتبال استان کرمان ایجاد شده است چون برگزارکننده این دیدار تمام امتحان شده خصوصی را برای برگزاری هرچه خارق العاده این دیدار انجام خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم کرمانی ها میزبان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق ای برای این دیدار باشند.

انتهای پیام