پاره کردن سالمندان در جدا خصوصی خودپرداز / دادستان دستگیر شدایسنا/ گیلان دادستان وسط گیلان اجتناب کرده اند دستگیری شخص خاص کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق تجهیزات خودپرداز اقدام به پاره کردن کرده بود، خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: متهم در جدا خصوصی پاره کردن اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سواد اقدام به اخذ مقوا می کرد.

سید مهدی فلاح میری در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو در جدا خصوصی خبرنگاران اجتناب کرده اند دستگیری منصفانه جنایتکار در رشت کدام ممکن است در جدا خصوصی تکل مقوا اشخاص حقیقی مسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی سواد را فریب می داد، خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: متهم در جدا خصوصی شکایت مالباختگان ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر شد.

وی در جدا خصوصی خاص اینکه متهم تاکنون به 30 فقره پاره کردن اجتناب کرده اند ساکنان اعتراف کرده است، افزود: متهم در کمین موسسه مالی های عبوری قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا خصوصی ملاحظه به بدست آمده رمز مقوا اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی مسن هر دو بی سواد به بهانه کمک به آنها مقوا خواهد گرفت. ” به حسابش پول واریز کرد.

دادستان وسط گیلان به ساکنان خصوصی طرفدار کرد به این گونه اشخاص حقیقی ملاحظه نکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز مقوا بانکی خصوصی را به هیچ عنوان در اختیار اشخاص حقیقی بی شناسایی قرار ندهند.

انتهای پیام/